444-mr6-2022 “Про затвердження Програми «Молодь Бориславської територіальної громади на 2022-2026 роки»”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2022 року Борислав №

Про затвердження
Програми «Молодь Бориславської
територіальної громади на 2022-2026 роки»

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення виконкому від __ лютого 2022 року №__ «Про схвалення проєкту Програми «Молодь Бориславської територіальної громади на 2022-2026 роки», рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ________№___, рішення постійної комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від _________№___, клопотання управління культури, молоді, фізичної культури та спорту від 03 лютого 2022 р. №29 міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму «Молодь Бориславської територіальної громади на 2022-2026 роки», що додається.
2. Начальнику фінансового управління Петріву Юрію при формуванні бюджету Бориславської міської територіальної громади передбачати кошти на реалізацію Програми згідно з п.1 рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну та постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments