448-mr6-2022 “Про затвердження висновку про вартість майна “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

лютого 2022 року
Борислав
№ ________

Про затвердження висновку про вартість майна
Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», пунктів 17, 22, 23 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року № 1891, ст.362 Цивільного кодексу України, беручи до уваги доповідну записку начальника відділу правового забезпечення Оксани Тахтарової, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити висновок про вартість майна – 1/3 частки квартири загальною площею 31,8 кв.м., житловою площею 14,2 кв.м. за адресою: вул.***** у м.Бориславі Львівської області, ринкова вартість якої визначена з метою відчуження, відповідно до Звіту про оцінку майна, складеного суб’єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем Войтенко Наталією Богданівною 24 грудня 2021 року, рецензія якого проведена 27 грудня 2021 року рецензентом – оцінювачем Матюшин О.М., станом на 30.11.2021 року становить 48 700 (сорок вісім тисяч сімсот) грн. без ПДВ, ПДВ – 9740 грн., вартість з ПДВ – 58 440 грн.

2. Уповноважити міського голову Ігоря Яворського повідомити співвласників квартири ***** про намір Бориславської міської ради продати 1/3 частки цієї квартири за 48 700 грн. без ПДВ, ПДВ – 9740 грн., вартість з ПДВ – 58 440 грн.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросов Андрій), керуючого справами виконкому Кобилецького Ігоря та секретаря міської ради Химина Юрія відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ