468-mr6-2022 “Про звільнення від сплати орендної плати “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
___________________
Борислав № ________
Про звільнення від
сплати орендної плати
Відповідно до статті 29, та частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, пп.1 п. 129 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 , Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від ______№______, клопотання відділу освіти від 11.04.2022 року №01-18/172 та управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури від 06.05.2022 року № 01-20/96, з метою підтримки орендарів комунального майна Бориславської міської територіальної громади у період дії воєнного стану, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звільнити від сплати орендної плати за користування майном, що належить до комунальної власності Бориславської міської територіальної громади на період з 01 березня 2022 року до закінчення терміну дії воєнного стану орендарів приміщень закладів освіти, що використовують їх для розміщення їдалень, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи у навчальних закладах.

2. Відділу освіти Бориславської міської ради (Елла Качмарчик), Бориславським закладам загальної середньої освіти I-III ступенів № 1, 3, 4, 5, 7, 8 Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області (Попівняк Марія, Драган Володимир, Смоляк Сергій, Шишко Ігор, Когут Микола, Собко Віра, Новицька Галина), навчально-виховному комплексу “Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 6 – заклад дошкільної освіти” (Шепіда Ольга), Бориславському заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 9 Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області (Новицька Галина) та Бориславській державній гімназії (Савка Любов) припинити нарахування орендної плати за користування майном комунальної власності у відповідності до пункту 1 цього рішення та укласти додаткові угоди до договорів оренди комунального майна.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросов Андрій).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments