469-mr6-2022 “Про демонтаж військово меморіального комплексу на вул. Данила Галицького в м. Бориславі Дрогобицького району Львівської області “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
________________ Борислав №____________

Про демонтаж військово меморіального комплексу на вул. Данила Галицького в м. Бориславі Дрогобицького району Львівської області

Відповідно до ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючи правовий режим воєнного стану, введеного в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами), враховуючи накази Міністерства культури України від 26 листопада 2015 року №977 та від 04 квітня 2016 року №200 «Про не занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», беручи до уваги рішення постійної комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від ____________№____, розглянувши доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бреня Любомира, враховуючи лист голови правління міського товариства охорони пам’яток історії та культури Тарнавського Романа, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Демонтувати військово меморіальний комплекс, який включає: композицію скульптури жінки і воїна, вічний вогонь у вигляді металевої зірки, чотири пам’ятні таблиці та стелу з 48-и іменами та прізвищами захоронених, пам’ятну таблицю з наказом Й.Сталіна про визволення міста, пам’ятний знак з перечисленням військових частин, які брали участь у визволенні міста та пам’ятну таблицю на місці захоронення за адресою: вул. Данила Галицького, м. Борислав, Дрогобицький район, Львівська область.

2. Звернутись в спеціалізовану організацію, для проведення ексгумації та перезахоронення тіл на міському кладовищі.

3. Комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО» (Сорока Іван) в місячний термін виконати роботи з демонтажу елементів військового меморіалу.
Бетонні матеріали використати для потреб міста, елементи з кольорового металу реалізувати та виручені кошти передати на потреби Збройних Сил України.

4. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Бреньо Любомир) рішення розмістити на офіційному веб – сайті міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія, першого заступника міського голови Садлівського Романа і постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments