474-mr5-2021 “Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул.С.Петлюри,19 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки Обуханичу Юрію”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2021 року___ Борислав №______

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул.С.Петлюри,19 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки Обуханичу Юрію

Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Обуханича Юрія про продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від _______________ 2021 року №________, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0295 га на вул. С.Петлюри,19 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:052:0116).

2.Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0295 га на вул. С.Петлюри,19 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:052:0116) у сумі 52 170 гривень (п’ятдесят дві тисячі сто сімдесят гривень), що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 176,85 гривень (сто сімдесят шість гривень 85 копійок).

3. Продати Обуханичу Юрію Ярославовичу, який зареєстрований у с.Рихтичі Дрогобицького району Львівської області, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0295 га на вул. С.Петлюри,19 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:052:0116) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (землі житлової та громадської забудови) за 52 170 гривень 00 копійок (п’ятдесят дві тисячі сто сімдесят гривень 00 копійок).

4. Зобов’язати Обуханича Юрія укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.

5.Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектору (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments