499-mr5-2021 “Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки у с.Ясениця – Сільна Дрогобицького району Львівської області та про зміну її цільового призначення”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2021 року Борислав №____

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки у с.Ясениця – Сільна Дрогобицького району Львівської області
та про зміну її цільового призначення
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 20, 125, 186 Земельного кодексу України, ст. 25, 50 Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву Баумкетнера Костантина про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та про зміну її цільового призначення, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від __________2021 року №_____, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,0200 га у с.Ясениця – Сільна Дрогобицького району Львівської області (кадастровий номер 4621288900:01:002:0254) та змінити Баумкетнеру Костянтину Івановичу, який зареєстрований у с.Ясениця – Сільна Дрогобицького району Львівської області, цільове призначення земельної ділянки, а саме: з “ведення особистого селянського господарства” на “будівництво та обслуговування будівель торгівлі.

2. Рекомендувати Баумкетнеру Костянтину провести реєстрацію речового права щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та протягом місяця з дня прийняття рішення, сплатити втрати сільськогосподарського виробництва в сумі 9 915,09 гривень.

3.Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації зі зміни цільового призначення земельної ділянки та здійснювати контроль за поступленням коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments