500-mr5-2021 “Про відмову у розробленні проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2021 року Борислав №_____

Про відмову у розробленні проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 118, 123 Земельного кодексу України, статей 17, 18, 19, 24, 25 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, беручи до уваги довідки відділу архітектури та містобудування, розглянувши заяви Хоми Любові, Хоми Михайла, Хоми Ростислава про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення ділянок, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ____________ 2021 року №______, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Відмовити Хомі Любові Ільківні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, у розробленні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га на вул.Хвильового у м.Бориславі Львівської області для ведення садівництва, у зв’язку з тим, що місце розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, так як згідно з генеральним планом та планом зонування міста земельна ділянка знаходиться в зоні планувальних обмежень, гірничий відвід НГВУ “Бориславнафтогаз”. Відповідно до довідки власника гірничого відводу – в межах ділянки знаходиться ліквідована свердловина №876 та на віддалі близько 3 м. паралельно до північно – східної межі зі східної частини ділянки проходить діючий нафтопровід з робочим тиском 3,2 МПа.

2. Відмовити Хомі Михайлу Федоровичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області у розробленні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га на вул.Хвильового у м.Бориславі Львівської області для ведення садівництва, у зв’язку з тим, що місце розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, так як згідно з генеральним планом та планом зонування міста земельна ділянка знаходиться в зоні планувальних обмежень, гірничий відвід НГВУ “Бориславнафтогаз”. Відповідно до довідки власника гірничого відводу – земельна ділянка потрапляє в охоронну зону свердловин (на відстані близько 25 м. до ліквідованої свердловин №876, на відстані близько 38 м. до діючої спостережної свердловини №1432) та на віддалі близько 27 м. паралельно до північно – східної межі ділянки проходить діючий нафтопровід з робочим тиском 3,2 МПа.

3. Відмовити Хомі Ростиславу Михайловичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області у розробленні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га на вул.Хвильового у м.Бориславі Львівської області для ведення садівництва, у зв’язку з тим, що місце розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, так як згідно з генеральним планом та планом зонування міста земельна ділянка знаходиться в зоні планувальних обмежень, гірничий відвід НГВУ “Бориславнафтогаз”. Відповідно до довідки власника гірничого відводу – земельна ділянка потрапляє в охоронну зону свердловин (на відстані близько 5 м. до ліквідованої свердловин №876, на відстані близько 87 м. до діючої деграційної свердловини №1194 і на відстані 89 м. до діючої спостережної свердловини №1432).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments