501-mr5-2021 “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2021 року Борислав №________

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 33, 118, 123 Земельного кодексу України, Закону України “Про особисте селянське господарство”, розглянувши заяви Радзевич Наталії, Кугівчака Степана, Колодій Ганни про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ______________2021 року №_______, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Дозволити розробити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (01.03), із земель запасу (16.00), які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам (землі сільськогосподарського призначення) орієнтовними площами, а саме:
1.1) 2,0000 га у с.Винники Дрогобицького району Львівської області Радзевич Наталії Василівні, яка зареєстрована у с.Винники Дрогобицького району Львівської області;
1.2) 2,0000 га у с.Уріж Дрогобицького району Львівської області Кугівчаку Степану Ярославовичу, який зареєстрований у смт.Підбужі Дрогобицького району Львівської області;
1.3) 0,2000 га у с.Уріж Дрогобицького району Львівської області Колодій Ганні Іванівні, яка зареєстрована у с.Уріж Дрогобицького району Львівської області.

2. .Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments