519-mr5-2021 “Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у с.Попелі Дрогобицького району Львівської області “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
__________ Борислав №________

Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
у с.Попелі Дрогобицького району Львівської області

Відповідно до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 118 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Голобутовського Андрія про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від _______________ року №_______, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Дозволити Голобутовському Андрію Петровичу, який зареєстрований у с.Попелі Дрогобицького району Львівської області, розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га у с. Попелі Дрогобицького району Львівської області для ведення садівництва 01.05, за рахунок земель запасу, не даних у власність та користування (землі сільськогосподарського призначення).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments