549-mr6-2022 “Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2022 року Борислав №

Про бюджет Бориславської міської
територіальної громади на 2023 рік
13544000000
(код бюджету)

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» зі змінами та доповненнями, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від «___» листопада 2022 року №____ та листа начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва 11 листопада 2022 року №01-35/650, міської рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2023 рік :
1.1) загальний обсяг доходів бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 378454792 гривні, в тому числі обсяг доходів :
за загальним фондом бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 334267897 гривень ;
за спеціальним фондом бюджету Бориславської міської територіальної громади в сумі 44186895 гривень, у тому числі доходи бюджету розвитку в сумі 36266703 гривні, згідно з додатком 1 до цього рішення
1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 378454792 гривні, у тому числі обсяг видатків:
за загальним фондом бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 334267897 гривень;
за спеціальним фондом бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 44186895 гривень, у тому числі видатки за бюджетом розвитку у сумі 36266703 гривні.
1.3) оборотній залишок бюджетних коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади в розмірі 300000 гривень, що становить 0,09 відсотка видатків загального фонду бюджету, згідно з додатком 2.
1.6) резервний фонд бюджету Бориславської міської територіальної громади у розмірі 400000 гривень, що становить 0,12 відсотка видатків загального фонду бюджету

2. Затвердити на 2023 рік:
2.1) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення;
2.2) міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення;
2.3) обсяги капітальних вкладень бюджету Бориславської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році згідно з додатком 5 до цього рішення;
2.4) розподіл витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих / регіональних програм у сумі 111309032 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

3. Установити , що до загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 93,96,97 (крім субвенцій , визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» .

4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік».

5. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади згідно з пунктами 1 частини 1 статті 691 та частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України та з підпунктами 7.2 – 7.3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:
5.1) природоохоронні заходи (за рахунок джерела, визначеного підпунктом 7.1.2 пункту 7 цього рішення);
5.2) видатки відповідно до частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених підпунктом 7.3 пункту 7 цього рішення).

6. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Бориславської міської територіальної громади за загальним фондом на :
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам ;
оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;
оплата енергосервісу

7. Надати право начальнику фінансового управління міської ради Юрію Петріву в межах поточного бюджетного періоду:
7.1) на конкурсних засадах розміщати тимчасово вільні кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади на депозитних рахунках фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України з подальшим поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
7.2) протягом 2023 року отримувати відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом бюджету Бориславської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків за загальним фондом, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Бориславської міської територіальної громади, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку , у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.

8. Головним розпорядникам коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України щодо:
8.1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення та подання проєктів паспортів бюджетних програм до фінансового управління міської ради разом з проектами наказів про їх затвердження на паперових та електронних носіях;
8.2) здійснення управління бюджетними коштами у межах, встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм , забезпечувати ефективне , результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
8.3) доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства:
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний термін з дня затвердження таких документів;
здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;
8.4) потребу в першочерговому порядку в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
8.5) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
8.6) укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником коштів міського бюджету обґрунтованих лімітів споживання;
8.7) проведення розрахунків у повному обсязі за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати зазначених вище товарів і послуг;
8.8) утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, лише у межах затвердженого фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;
8.9) мобілізацію власних надходжень бюджетних установ в обсягах, що перевищують фактичні показники 2022 року та у разі недостатності фінансового ресурсу за загальним фондом, скеровувати фактично отримані кошти за спеціальним фондом на поточне утримання відповідних установ;
8.10) у місячний термін після набрання чинності цього рішення підготувати на розгляд і схвалення виконавчим комітетом програми, які не затверджені і кошти, на які передбачені в додатку 6 до цього рішення з подальшим затвердженням на сесії міської ради;

9. Установити, що розпорядники коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади мають право брати бюджетні зобов’язання у 2023 році:
9.1) враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби у місті Бориславі Львівської області, у межах, виділених їм бюджетних асигнувань.
Зобов’язання, взяті розпорядником коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ ( крім захищених видатків бюджету) , до повного погашення такої заборгованості.
9.2) за спеціальним фондом мають виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади.

10. Зобов’язати комунальні підприємства Бориславської міської територіальної громади сплачувати до загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади частину чистого прибутку (доходу) відповідно до рішення міської ради від 30 серпня 2007 року №419 «Про встановлення нормативу відрахувань від частини прибутку до міського бюджету міста Борислава господарськими організаціями (які належать до міської комунальної власності або в статутних фондах яких є частка міської комунальної власності)».

11. Взяти до відома , що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:
11.1) якщо після прийняття рішення про бюджет Бориславської міської територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради і погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики з подальшим затвердженням міською радою;
11.2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо, за загальним та спеціальним фондами бюджету, фінансовим управлінням за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету;
11.3) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради і погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики з подальшим затвердженням міською радою.

12. Фінансовому управлінню міської ради (Юрій Петрів), відділу економіки міської ради (Лев Попель), управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Любомир Бреньо) спільно з Головним управління Державної податкової служби у Львівській області (Андрій Щербак) у 2023 році організувати роботу щодо :
забезпечення виконання планових завдань з мобілізації податків, зборів та інших платежів до бюджетів усіх рівнів;
внесення змін до бюджету Бориславської міської територіальної громади за рішенням виконавчого комітету, погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики та подальшим затвердженням міською радою у разі перерозподілу або визначення Львівською обласною радою та Львівською облдержадміністрацією обсягу міжбюджетних трансфертів для бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік;
недопущення необґрунтованого надання пільг про звільнення від сплати платежів до бюджету Бориславської міської територіальної громади. При цьому домогтися забезпечення спрямування вивільнених коштів на покращення фінансового стану підприємств, підвищення їх платоспроможності, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, кредиторської заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами, розширення виробництва, подолання збитковості;

13. Установити , що у бюджеті Бориславської міської територіальної громади на 2023 рік передбачені кошти на:
13.1) надання пільг та муніципальних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг малозабезпеченим реабілітованим громадянам міста, відповідно до статті 3 Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”;
13.2) проведення доплат щомісячної допомоги до пенсії ветеранам УПА, у відповідності до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.10.2008 року № 416 «Про надання щомісячної грошової допомоги до пенсій ветеранам УПА» та доплату щомісячної допомоги до пенсії почесним громадянам міста;
13.3) фінансову підтримку для комунального підприємства «Радіоредакція «Слово» в сумі 1086790 гривень, комунального некомерційного підприємства спортивно-оздоровчий комплекс «Нафтовик» Бориславської міської ради в сумі 2068199 гривень, комунального некомерційного підприємства «Бориславський міський парк культури та відпочинку» в сумі 1963476 гривень, комунальному підприємству «Кінотеатр «Каменяр» в сумі 504297 гривень, комунальному некомерційному підприємству «Центр екології, туризму та сталого розвитку » в сумі 1863749 гривень, комунальному підприємству «Бориславський туристичний інформаційний центр» 904927 гривень;
13.4) запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в сумі 133711 гривень;
13.5) забезпечення доплат дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування , яким виповнилося 18 років в сумі 18100 гривень;
13.6) природоохоронні заходи в сумі 422126 гривень, розподіл яких здійснювати за рішенням міської ради;
13.7) заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення в сумі 18916 гривень;
13.8) фінансування Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 в сумі 1451700 гривень;
13.9) фінансування Програми забезпечення інвалідів технічними та іншими виробами медичного призначення для використання в амбулаторних та побутових умовах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 року №1301 в сумі 172200 гривень;
13.10) фінансування Програми допомоги хворим на фенілкетонурію та наказу МОЗ України від 13.11.2001 року №457 в сумі 295090 гривень;
13.11) внески до статутного капіталу комунальних підприємств міста в сумі 10000000 гривень;
13.12) відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в сумі 2897452 гривні ;
13.14) проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних , та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сумі 950000 гривень;
13.15) виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади в сумі 1271460 гривень, розподіл яких здійснити у відповідності до рішення міської ради від 23 вересня 2021 року №572 «Про нову редакцію рішення міської ради від 14 липня 2021 року №461 «Про створення цільового фонду Бориславської міської територіальної громади та затвердження положення про нього» на черговій сесії міської ради.

14. Установити , що у 2023 році передача в оренду майна комунальної власності здійснювати у відповідності до рішення міської ради від 22 червня 2021 року №392 «Про затвердження Положення про оренду майна Бориславської міської територіальної громади».

15. Начальнику управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури (Любомир Бреньо) забезпечити:
виконання плану по надходженнях до бюджету Бориславської міської територіальної громади надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності ;
належний контроль за збереженням майна, що перебуває у комунальній власності;
облік за наданням земельних ділянок в оренду чи користування юридичним та фізичним особам;
контроль за своєчасністю заключення та передачею на облік в Дрогобицьке управління головного управління Державної податкової служби у Львівській області договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
проведення роботи з боржниками по податку на майно в частині плати за землю;
виконання плану надходжень від орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності, не допускаючи при цьому зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком;
формування бази власників земельних паїв.

16. Фінансовому управлінню міської ради (Юрій Петрів):
16.1) здійснювати, в першу чергу, фінансування захищених видатків, а видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень до бюджету;
16.2) виділяти кошти з бюджету Бориславської територіальної громади в межах, зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в управлінні Державної казначейської служби у місті Бориславі Львівської області, на підставі замовлень головних розпорядників коштів;
16.3) враховувати внесені Міністерством фінансів України зміни та доповнення до бюджетної класифікації, відповідно до вимог Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, при складанні і виконанні розпису міського бюджету міста Борислава на 2023 рік.

17. Визначити відповідальних, у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року №106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» зі змінами та доповненнями, контроль за правильністю та своєчасністю надходження до бюджету Бориславської міської територіальної громади податків, зборів, платежів та інших доходів, а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників з метою забезпечення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевого бюджету, а саме:
виконавчий комітет Бориславської міської ради за кодами класифікації доходів 21081100, 22010200, 22010300, 22012500, 22012600, 22012900, 24060300, 50110000;
управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради за кодами класифікації доходів 22080400, 31030000, 33010100.

18. Делегувати начальнику фінансового управління Бориславської міської ради Юрію Петріву повноваження на затвердження розпорядження про виділення коштів загального та / або спеціального фондів бюджету Бориславської міської територіальної громади.

19. Зобов’язати начальника фінансового управління міської ради Юрія Петріва в десятиденний строк з дня прийняття рішення, забезпечити оприлюднення його у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради.

20. Зазначити, що додатки 1-6 до цього рішення , є його невід’ємною частиною.

21. Встановити , що рішення вступає в дію з 01 січня 2023 року і діє до 31 грудня 2023 року.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина, першого заступника міського голови Романа Садлівського, заступників міського голови Світлану Солоненко та Роксоляну Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Руслан Зелінський).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments