567-mr5-2022 “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу їх безоплатно у власність “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2022 року Борислав №_______

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу їх безоплатно у власність

Відповідно до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 40, 791, 86, 118, 121, 122, 125, 186 Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяви Щегель Лесі, Сухомуда Віталія, Лазорко Марії про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та про передачу їх у власність, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ____________2022 року №______, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га на вул.Бічній Джерельній,21 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:22:067:0089) та передати її Щегель Лесі Іванівні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок земель, які надані для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (землі житлової та громадської забудови).

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0800 га на вул.Травневій,18 у м.бориславі Львівської області та передати її Сухомуду Віталію Володимировичу, який зареєстрований у м. Бориславі Львівської області та Лазорко Марії Володимирівні, яка зареєстрована у с. Модричі Дрогобицького району Львівської області, безоплатно у спільну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок земель, які надані для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (землі житлової та громадської забудови).

3. Зазначеним вище громадянам провести реєстрацію права власності на земельні ділянки.
4. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments