583-mr5-2022 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її безоплатно у власність”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2022 року Борислав №_______

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
та надання її безоплатно у власність

Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 118, 121, 122, 125, 186 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву Туранич Ольги про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та про надання її у власність, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ________________2022 року №________, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0368 га на вул.Шевченка у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:06:007:0143) та надати її безоплатно у власність Туранич Ользі Федорівні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, для ведення індивідуального садівництва із земель, не наданих у власність та користування (землі сільськогосподарського призначення).

2. Рекомендувати Туранич Ользі провести реєстрацію права власності на земельну ділянку.

3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments