585-mr5-2022 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у с.Мокряни Дрогобицького району Львівської області та надання земельної ділянки безоплатно у власність”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2022 року Борислав №______

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у с.Мокряни Дрогобицького району Львівської області та надання земельної ділянки безоплатно у власність

Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 33, 118, 121, 122, 125, 186 Земельного кодексу України, статей 29, 50 Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, Закону України “Про особисте селянське господарство”, розглянувши заяву Синейко Марії про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ____________ 2022 року №_______, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4340 га у с.Мокряни Дрогобицького району Львівської області (кадастровий номер 4621288600:03:001:0018) та надати її безоплатно у власність Синейко Марії Юріївні, яка зареєстрована у с.Мокряни Дрогобицького району Львівської області, для ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, які не надані у власність та користування (землі сільськогосподарського призначення).

2. Рекомендувати Синейко Марії провести реєстрацію права власності на земельну ділянку.

3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments