597-mr5-2022 “Про поновлення договорів оренди землі “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2022 року Борислав №______

Про поновлення договорів оренди землі
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 124, 1261 Земельного кодексу України, статей 8, 33 Закону України “Про оренду землі”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяви Іванченко Ольги, Мелькович Ірини, Панькевич Ольги про поновлення договору оренди землі, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 16 лютого 2022 року №39/13, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Поновити фізичній особі – підприємцю Іванченко Ользі Теодозіїні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, договір оренди землі від 31 жовтня 2011 року №46103000400045, згідно з яким передано земельну ділянку площею 0,0030 га на вул.Володимира Великого у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:11:031:0122) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі терміном на 10 років (землі житлової та громадської забудови).

2. Поновити фізичній особі – підприємцю Мелькович Ірині Михайлівні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, договір оренди землі від 31 серпня 2007 року №04.07.439.00054, згідно з яким передано земельну ділянку площею 0,0100 га на вул.Володимира Великого у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:02:004:0117) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі терміном на 10 років (землі житлової та громадської забудови).

3. Поновити Панькевич Ользі Мирославівні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, договір оренди землі від 10 березня 2017 року, згідно з яким передано земельну ділянку площею 0,1200 га на вул.Раточинській у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:19:050:0154) для ведення городництва терміном на 10 років (землі сільськогосподарського призначення).

4. Зобов’язати зазначених вище фізичних осіб–підприємців та Панькевич Ольгу укласти додаткові угоди до договорів оренди землі та провести реєстрацію поновлення права оренди на земельні ділянки.
5. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області здійснювати контроль за поступленням коштів.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments