599-mr5-2022 “Про розірвання договору оренди землі та про надання в оренду земельної ділянки на вул. Володимира Великого,138 у м. Бориславі Львівської області”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2022 року Борислав №_____

Про розірвання договору оренди землі та про надання в оренду земельної ділянки на вул. Володимира Великого,138 у м. Бориславі Львівської області

Відповідно до п. 34 ч. 1ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93, 120, 123, 124, 125, п.а ст.141 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України “Про оренду землі”, розглянувши заяву Локая Андрія про надання в оренду земельної ділянки, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 28 липня 2021 року, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ______________ 2022 року №_______, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Розірвати договір оренди землі від 18 грудня 2018 року на земельну ділянки площею 0,0147 га на вул.Володимира Великого,138 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:023:0005) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, в зв’язку з набуттям іншою особою права власності на будівлю.

2. Надати Локаю Андрію Валерійовичу, який зареєстрований у с.Ясениця – Сільна Дрогобицького району Львівської області, земельну ділянку площею 0,0147 га на вул.Володимира Великого,138 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:023:0005) в оренду терміном на _______років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 03.07 (землі житлової та громадської забудови).

3. Зобов’язати Локая Андрія укласти договір оренди землі та провести державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку.

4. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області здійснювати контроль за поступленням коштів від оренди землі.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments