605-mr5-2022 “Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання земельних ділянок безоплатно у власність

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2022 року Борислав №______

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
та надання земельних ділянок безоплатно у власність

Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 118, 121, 122, 125, 186 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяви Захарова Ярослава, Шишко Тетяни, Годжик Галини про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та про надання їх у власність, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від _______________2022 року №_______, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати їх безоплатно у власність для ведення індивідуального садівництва (01.05), за рахунок земель запасу, не наданих у власність та користування (землі сільськогосподарського призначення), а саме:
1.1) 0,1159 га на вул.С.Петлюри у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:052:0244) Захарову Ярославу Олександровичу, який зареєстрований у м. Бориславі Львівської області;
1.2) 0,0200 га на вул. В.Івасюка у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:052:0247) Шишко Тетяні Миколаївні, яка зареєстрована у м. Бориславі Львівської області;
1.3) 0,1200 га на вул.Б.Хмельницького у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:09:016:0268) Годжик Галині Михайлівні, яка зареєстрована у м. Бориславі Львівської області.

2. Зазначеним вище громадянам провести реєстрацію права власності на земельні ділянки.

3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments