634-mr5-2022 “Про поновлення договору оренди землі “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2022 року Борислав №______

Про поновлення договору оренди землі
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 124, 1261 Земельного кодексу України, статей 8, 33 Закону України “Про оренду землі”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву Курпель Ольги про поновлення договору оренди землі, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ____________ 2022 року № ________, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Поновити фізичній особі – підприємцю Курпель Ользі Яківні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, договір оренди землі від 01 листопада 2012 року №461030004000156, згідно з яким передано земельну ділянку площею 0,0010 га на вул.Володимира Великого у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:11:030:0098) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі терміном на ______ років (землі житлової та громадської забудови).

2. Зобов’язати фичну особу–підприємця Курпель Ольгу укласти додаткову угоду до договору оренди землі та провести реєстрацію поновлення права оренди на земельну ділянку.

3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області здійснювати контроль за поступленням коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments