№70-prv-2022 “Про встановлення піклування над неповнолітнім ………… та опіки над його житлом і майном”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

_________2022 року Борислав №_______

Про встановлення піклування над неповнолітнім ………… та опіки над його житлом і майном

Відповідно до п.п.4 п.б ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.1,ст.5 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст.ст.63,74 Цивільного кодексу України, ст. 244 Сімейного кодексу України, п.п.42,43,58,59 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи подання начальника служби у справах дітей Бориславської міської ради Ганни Подставек від 23.02.2022 року №62, розглянувши звернення ……………, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Встановити піклування над неповнолітнім ……………, ………….. року народження та опіку над його житлом і майном.

2. Призначити ………………, …………….. року народження піклувальником над неповнолітнім ……………, та опікуном над його житлом і майном.

3. Координацію за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну.

Міський голова                                                                             Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments