726-mr5-2022 “Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул.С.Бандери у м.Бориславі Львівської області та в наданні її безоплатно у власність Стемпіцькій Оксані”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2022 року Борислав №______

Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул.С.Бандери у м.Бориславі Львівської області та в наданні її безоплатно у власність Стемпіцькій Оксані

Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 118, 122, підпункту 5 пункту 27 Розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України, розглянувши заяву Стемпіцької Оксани про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянок та надання її у власність, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ______________2022 року №________ , міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0965 га на вул.С.Бандери у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:24:065:0053) та в наданні її безоплатно у власність Стемпіцькій Оксані Василівні, яка зареєстрована у смт.Східниці Дрогобицького району Львівської області, для ведення садівництва, у зв’язку з тим, що безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність забороняється, відповідно до підпункту 5 пункту 27 Розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments