727-mr5-2022 “Про відмову у поновленні договору оренди землі Трубієнко Світлані”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2022 року Борислав №______

Про відмову у поновленні договору
оренди землі Трубієнко Світлані

Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 1261 Земельного кодексу України, статі 31 Закону України “Про оренду землі”, розглянувши заяву Трубієнко Світлани про поновлення договору оренди землі, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ________________ 2022 року № ________, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Відмовити Трубієнко Світлані Володимирівні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, у поновленні договору оренди землі від 17 січня 2008 року, згідно з яким передано земельну ділянку площею 0,0140 га на вул.Дорошенка у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:02:006:0042) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, у зв’язку із закінченням терміну, на який його було укладено та недотримання вимог статті 33 Закону України “Про оренду землі”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments