728-mr5-2022 “Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул.Трускавецькій,125 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “Інтер – Синтез””

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2022 року___ Борислав №______

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул.Трускавецькій,125 у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “Інтер – Синтез”

Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву товариства з обмеженою відповідальністю “Інтер – Синтез” про продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від _______________ 2022 року №________, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,7465 га на вул.Трускавецькій,125 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:11:025:0302).

2.Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,7465 га на вул.Трускавецькій,125 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:11:025:0302) у сумі 1 242 796 гривень (один мільйон двісті сорок дві тисячі сімсот дев’яносто шість гривень), що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 166,48 гривень (сто шістдесят шість гривень 48 копійок).

3. Продати Товариству з обмеженою відповідальністю “Інтер – Синтез” (код платника податку 25548331), земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,7465 га на вул.Трускавецькій,125 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:11:025:0302) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02) за 1 242 796 гривень (один мільйон двісті сорок дві тисячі сімсот дев’яносто шість гривень).

4. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю “Інтер – Синтез” укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.

5. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments