752-mr5-2023 “Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на вул.Мазепи у м.Бориславі Львівської області та про зміну її цільового призначення”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
___2023 року Борислав №______

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на вул.Мазепи у м.Бориславі Львівської області
та про зміну її цільового призначення

Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 20, 125, 186 Земельного кодексу України, ст. 25, 50 Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву Василя Тарнавського про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та про зміну її цільового призначення, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від ____________________ року №_______, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,0500 га на вул.Мазепи у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:21:054:0173) та змінити Тарнавському Василю Михайловичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області, цільове призначення земельної ділянки, а саме: з “індивідуального садівництва – 01.05” на “будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 02.01” (землі житлової та громадської забудови).

2. Рекомендувати Василю Тарнавському провести реєстрацію зі зміни цільового призначення земельної ділянки.

3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації зі зміни цільового призначення земельної ділянки та здійснювати контроль за поступленням коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Дмитро Герман).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments