№850-mr6-2019 “Про затвердженя Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Борислава переданих в оренду, що підлягають приватизації шляхом викупу”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
________________ Борислав № ________

Про затвердженя Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Борислава переданих в оренду, що підлягають приватизації шляхом викупу

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 та пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», беручи до уваги рішення та звернення управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури від 15 лютого 2019 року № 01-20/108, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Борислава переданих в оренду, що підлягають приватизації шляхом викупу, що додається.

2. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури (І. Клонцак) здійснити заходи щодо підготовки до приватизації та продажу об’єкта комунальної власності, що підлягає приватизації шляхом викупу, відповідно до чинного законодавства України та пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю. Химина та постійну комісію з питань комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Р. Зелінський).

Міський голова І.Р. Яворський

Attachments