№852-mr6-2019 “Про звільнення КП «Бориславський міський парк культури і відпочинку» від сплати частини чистого прибутку”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
____________________ Борислав № ______

Про звільнення КП «Бориславський міський парк культури і відпочинку» від сплати частини чистого прибутку

Відповідно до п.29 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.3 ст.142 Господарського кодексу, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ______2019 року № ______, беручи до уваги клопотання директора КП «Бориславський міський парк культури і відпочинку» від 13 лютого 2019 року №5, доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі Л.Попеля від 20.02.2019 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звільнити комунальне підприємство «Бориславський міський парк культури і відпочинку» від сплати частини чистого прибутку до міського бюджету міста Борислава за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства у 2019 році.

2. Комунальному підприємству «Бориславський міський парк культури і відпочинку» (І.Саган) звільнену від перерахування частину чистого прибутку використовувати для утримання матеріально-технічної бази підприємства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).

Attachments