855-mr6-2019 “Про затвердження Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян м.Борислава у 2019 році “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2019 року Борислав №___

Про затвердження Програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян м.Борислава у 2019 році

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175 (із змінами), беручи до уваги доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі міської ради Л.Попеля від ________ 2019 року та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від __________ року №____, міська рада

В И Р І Ш И ЛА :

1. Затвердити Програму організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян м.Борислава у 2019 році, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С.Солоненко.

Міський голова І.Р.Яворський

Attachments