№856-mr6-2019 “Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Борислава”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2019 року Борислав №_ _

Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Борислава

Відповідно до ст.ст. 17, 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.8 ст.78 Господарського кодексу України, з метою забезпечення відкритості та прозорості в діяльності комунальних підприємств, беручи до уваги лист управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради від 22.12.2018 року, лист комунального підприємства „Бориславтеплоенерго” від 18 грудня 2018 року, рішення постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від ___________ 2019 року № _____, з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від ___________ 2019 року № ____, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в додаток до Порядку оприлюднення інформації про діяльність підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Борислава , затвердженого рішенням Бориславської міської ради від 29 листопада 2018 року № 1581, а саме:
– в рядку де вказано „Інформація про операції та зобов’язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання підприємства, (фінансові та не фінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства” в полі що відноситься до строку оприлюднення замість „протягом 10 календарних днів з дня проведення операції або виникнення зобов’язання ” читати „не пізніш як за 25 днів після закінчення звітного місяця, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення ”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Р.Зелінський), з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (І.Тарновецький), першого заступника міського голови Р.Садлівського, заступників міського голови С.Солоненко та Р.Гарасимів відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.

Міський голова І.Р.Яворський

Attachments