863-mr6-2019 “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Бориславської міської ради”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
____________ Борислав _______________

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Бориславської міської ради

Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п.п.6.,10 ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги»,Закону України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, беручи до уваги Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”, п.п.1.4 п.1 Положення про Центр надання адміністративних послуг Бориславської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 05 листопада 2013 року №1144 “Про утворення Центру надання адміністративних послуг Бориславської ради та затвердження Положення про нього”, беручи до уваги доповідну записку начальника відділу надання адміністративних послуг О. Майсака від 13 березня 2019 року, рішення постійної комісії з питань планування бюджету фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від __________ року № _____, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Бориславської міської ради згідно з додатком.
2. Суб’єктам надання адміністративних послуг, протягом 30 календарних днів після прийняття цього рішення, в разі необхідності оновити та затвердити інформаційні і технологічні картки та подати до відділу надання адміністративних послуг Бориславської міської ради.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Бориславської міської ради від 29 вересня 2016 року №359 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Бориславської міської ради».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради І. Кобилецького.

Міський голова І.Р.Яворський

Attachments