864-mr6-2019 “Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Борислава у новій редакції “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
___________________ Борислав №_____

Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Борислава у новій редакції

Відповідно до ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 30, 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, для залучення і використання коштів пайової участі замовника, який має намір щодо забудови земельної ділянки на території м.Борислава, у розвитку інфраструктури міста, зокрема, для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ____________ 2019 року №___, розглянувши доповідну записку начальника відділу економіки міської ради Л.Попеля від ________2019 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити:
1.1) Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Борислава у новій редакції (додається);
1.2) Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Борислава у разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість, яких не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами (додається);
1.3) Типовий Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Борислава (додається).

2.. Відділу економіки та торгівлі міської ради (Л.Попель) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського, заступника міського голови С.Солоненко відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).

Міський голова І.Р.Яворський

Attachments