865-mr6-2019 “Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2015 року № 2 „Про затвердження Регламенту Бориславської міської ради VІІ демократичного скликання”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

_______________________ Борислав № ______

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2015 року № 2 „Про затвердження Регламенту Бориславської міської ради VІІ демократичного скликання”

Відповідно до п.1 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги доповідну записку секретаря міської ради Химина Ю.М. від 14.03.2019 року, у зв’язку з впровадженням системи електронного голосування «ГОЛОС», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення міської ради від 25 листопада 2015 року № 2 „Про затвердження Регламенту Бориславської міської ради VІІ демократичного скликання” такі зміни :

1.1) частину 5 статті 7 викласти у такій редакції:
«5. Перед початком пленарного засідання та після обідньої перерви проводиться реєстрація депутатів Ради за допомогою електронної системи голосування, кожним депутатом особисто.
У разі, якщо застосування електронної системи є неможливим з технічних причин, головним спеціалістом з питань депутатської діяльності проводиться письмова реєстрація депутатів Ради шляхом підтвердженням своєї присутності власноручним підписом.
Пленарне засідання Ради починається з повідомлення головуючого на пленарному засіданні Ради про кількість присутніх депутатів Ради згідно з даними електронної системи голосування або письмової реєстрації».

1.2) статтю 15 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій Ради застосовується система електронного голосування «Голос».

1.3) частину 1 статті 20 читати у редакції:
«1. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом електронної реєстрації, або у разі якщо застосування електронної системи є неможливим з технічних причин підняттям руки бажаючих до виступу».

1.4) статтю 28 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Всі проекти рішень головним спеціалістом з питань депутатської діяльності міської ради розміщуються в системі електронного голосування «Голос», з метою використання на пленарних засіданнях сесій Ради».

1.5) статтю 34 доповнити частинами 2,3 такого змісту:
„2. Відкрите поіменне голосування:
– за допомогою системи електронного голосування з фіксацією результатів голосування кожного депутата та відображенням на інформаційному табло у сесійній залі;
– в разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування, відкрите поіменне голосування проводиться відповідно до ст.36 Регламенту.
3. Після закінчення кожного голосування за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування його результати відображаються на інформаційному табло у сесійній залі та головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.
4. У разі порушення процедури голосування, виникнення перешкод під час його проведення або при заяві депутата, що його голос не був врахований електронною системою голосування, або врахований неправильно, негайно проводиться переголосування без обговорення.
Проведення переголосування можливе лише до моменту переходу до іншого питання порядку денного.
Проведення переголосування, як і його причина, відображаються в протоколі” .

1.6) ввести у Регламент статтю 35 такого змісту:
«Стаття 35 Видача та зберігання планшетів для поіменного голосування
1. Кожен депутат перед засіданням особисто отримує у головного спеціаліста з питань депутатської діяльності планшет для здійснення відкритого поіменного голосування.
2. Депутат не має права виносити планшет за межі сесійної зали.
3. Відповідальність за планшет під час пленарного засідання несе депутат.
4. Забороняється передавати планшет третім особам.
5. Депутат особисто здає головному спеціалісту з питань депутатської діяльності планшет після завершення роботи сесії міської ради або тоді, коли залишає пленарне засідання раніше його завершення».

1.7) доповнити статтю 53 частиною 61 такого змісту:
«61 Депутат міської ради, який бажає вийти зі складу депутатської фракції, подає особисто підписану заяву на ім’я міського голови. Інформація про вихід депутата зі складу депутатської фракції підлягає оголошенню на найближчому пленарному засіданні сесії міської ради».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову, секретаря міської ради Ю.Химина, постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку (І.Книш).

Міський голова І.Р.Яворський

Attachments