87-mr5-2021 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул.Луговій у м.Бориславі та про надання її безоплатно у власність Петруняк Наталії”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
2021 року Борислав №_____

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул.Луговій у м.Бориславі та про надання її безоплатно у власність Петруняк Наталії

Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 118, 123, 125, 1861 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України „Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву Петруняк Наталії про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від _________________2021 року №_______, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 450 кв.м. на вул. Луговій у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:07:015:0145) та надати її безоплатно у власність Петруняк Наталії Тарасівні, яка зареєстрована у м. Бориславі для ведення садівництва, із земель запасу, які не надані у власність та користування (землі сільськогосподарського призначення).

2. Петруняк Наталії провести реєстрацію права власності на земельну ділянку.

3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Юрія Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments