948-mr5-2019 “Про внесення змін до пункту 2 рішення Бориславської міської ради від 28 грудня 2018 року № 1653”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
________________ Борислав __________

Про внесення змін до пункту 2 рішення Бориславської міської ради від 28 грудня
2018 року № 1653

Відповідно до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12 Земельного кодексу України, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 06 березня 2019 року №54/8, розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Мельникович Л.І. про внесення змін до рішення міської ради,. міська рада

В И Р І Ш И Л А

1. Внести зміни до пункту 2 рішення Бориславської міської ради від 28 грудня 2018 року №1653 “Про поновлення договорів оренди землі” і читати його у такій редакції:
“Поновити фізичній особі-підприємцю Мельникович Лідії Іванівні договір оренди землі 07 листопада 2013 року, згідно з яким передано земельну ділянку площею 0,0068 га на вул.Дрогобицькій у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:03:020:0135) для обслуговування торгового кіоску, терміном на 10 років до 07 листопада 2028 року”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.М.Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).

Міський голова І.Р. Яворський

Attachments