Рішення Бориславської міської ради “Про дозвіл комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» на списання з балансу котлів типу МЕК7АГ-2”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
12 квітня 2019 року Борислав №1845

Про дозвіл комунальному підприємству
«Бориславтеплоенерго» на списання з балансу котлів типу МЕК7АГ-2
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Порядку списання майна комунальних підприємств, бюджетних установ та орендованого майна, затвердженого рішенням Бориславської міської ради від 3 липня 2008 року № 651, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного та побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від 10.04.2019 р. №43/7, звернення комунального підприємства «Бориславтеплоенерго» від 06.03.2019 р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Дозволити комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» списати парові котли типу МЕК7АГ-2 1990 року випуску: інвентарний номер – 10420071, балансова вартість 112477, 95 грн., залишкова вартість 2669, 81 грн. та інвентарний номер – 10420072, балансова вартість 112477,95 грн., залишкова вартість 2669, 81 грн.

2. Комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» (Б.Дубас) провести списання відповідно до чинного законодавства України, кошти одержані внаслідок списання майна, спрямувати на оновлення матеріально-технічної бази.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р. Садлівського та секретаря міської ради Ю. Химина згідно з розподілом функціональних обов ’язків.

Міський голова І.Р. Яворський

Вкладення