Рішення Бориславської міської ради “Про надання земельної ділянки на вул.С.Петлюри у м.Бориславі в оренду “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
28 червня 2022 року Борислав №1001

Про надання земельної ділянки на вул.С.Петлюри у м.Бориславі в оренду
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93, 123, 124, 125 Земельного кодексу України, ст.5 Закону України “Про оренду землі”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву Пішко Віри про надання земельної ділянки в оренду, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 27.06.2022 року №43/11, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати Пішко Вірі Ярославівні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, земельну ділянку площею 0,0045 га на вул.С.Петлюри у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:18:051:0200) в оренду терміном на 5 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 03.07, за рахунок земель запасу (землі житлової та громадської забудови).

2. Зобов’язати Пішко Віру укласти договір оренди землі та провести державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області здійснювати контроль за поступленням коштів від оренди земельних ділянок.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments