Рішення Бориславської міської ради “Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Бориславської міської територіальної громади Дрогобицького району Львівської області “

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
23 грудня 2021 року Борислав №776

Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Бориславської міської територіальної громади Дрогобицького району Львівської області

Відповідно до п.42 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.16,161,20,21 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, ст.17 Закону України «Про основи містобудування», ст.45 Закону України «Про землеустрій», Земельного кодексу України, Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 року №926, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 15.12.2021 р. №35/21, розглянувши доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бреня Любомира, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Розробити комплексний план просторового розвитку території Бориславської міської територіальної громади Дрогобицького району Львівської області (далі –Комплексний план).

2. Визначити замовником Комплексного плану, зазначеної у п.1 цього рішення, Бориславську міську раду.

3. Бориславській міській раді:
3.1. Утворити робочу групу для забезпечення проведення заходів, пов’язаних з розробкою проекту Комплексного плану та затвердити її персональний склад.

3.2. Звернутися до Львівської обласної державної адміністрації щодо визначення державних та регіональних інтересів для їх врахування під час розроблення Комплексного плану.

3.3. Звернутися до суміжних територіальних громад щодо визначення їх інтересів для врахування під час розроблення Комплексного плану.

3.4. Визначити в установленому законодавством порядку розробника Комплексного плану.

3.5. Звернутися до Львівської обласної державної адміністрації щодо надання субвенції з державного бюджету міському бюджету на розроблення Комплексного плану.

4. Фінансування робіт містобудівної документації здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів міжнародної технічної та/або фінансової допомоги, у тому числі у вигляді грантів.

5. Скасувати рішення Бориславської міської ради від 22 червня 2021 року №396 «Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Бориславської міської територіальної громади Дрогобицького району Львівської області».

6. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Бреньо Любомир) рішення оприлюднити у місцевих засобах масової інформації та розмістити на офіційному веб-сайті міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments