Рішення Бориславської міської ради “Про розроблення проекту зон санітарної охорони джерела №5 на вул.Джерельній та джерела №3 «А» на вул.Хвильового в м.Бориславі”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
31 січня 2019 року Борислав №1680

Про розроблення проекту зон санітарної охорони джерела №5 на вул.Джерельній та джерела №3 «А» на вул.Хвильового в м.Бориславі

Відповідно до п.34, 37 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.10, 93 Водного кодексу України, ст.113 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 23.01.2019 р. №48/1, розглянувши клопотання КП «Вододар» про встановлення зон санітарної охорони з метою охорони джерела №5 на вул.Джерельній та джерела №3 «А» на вул.Хвильового в м.Бориславі для запобігання його мікробного та хімічного забруднення, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Розробити проект зон санітарної охорони джерела №5 на вул.Джерельній в м.Бориславі відповідно до гідрогеологічного висновку про наявність мінеральних вод в районі м.Борислава.

2. Розробити проект зон санітарної охорони джерела №3 «А» на вул.Хвильового в м.Бориславі відповідно до гідрогеологічного висновку про наявність мінеральних вод в районі м.Борислава.

3. Зобовязати комунальне підприємство «Вододар» (Я.Лопушанський) виготовити проект зон санітарної охорони у ліцензованій організації.

4. Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (І.Клонцак) рішення оприлюднити у народному часописі „Нафтовик Борислава” та розмістити на офіційному веб – сайті міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина.

Міський голова І.Р.Яворський

Attachments