Рішення Бориславської міської ради “Про включення до переліку земельних ділянок право оренди, на які виставляються на земельні торги окремими лотами та продаж права оренди земельної ділянки на вул.Героїв ОУН-УПА у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:021:0177) на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
16 квітня 2022 року Борислав №953

Про включення до переліку земельних ділянок право оренди, на які виставляються на земельні торги окремими лотами та продаж права оренди земельної ділянки на вул.Героїв ОУН-УПА у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:021:0177) на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону)

Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93, 124, 127, 135 – 139 Земельного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони”, з метою забезпечення ефективного використання земель, сприяння соціального та економічного розвитку, на виконання надходжень до бюджету міської ради, розглянувши доповідну записку начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бреня Любомира, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 23.02.2022 року №40/16, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Включити до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) окремими лотами земельну ділянку площею 0,0400 га; кадастровий номер земельної ділянки: 4610300000:03:021:0177, код класифікації згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель – 03.10, категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва і обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), що розташована: вул. Героїв ОУН-УПА, м.Борислав, Львівська область.

2. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,0400 га, що розташована на вул.Героїв ОУН-УПА в м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер: 4610300000:03:021:0177), категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), (КВЦПЗ 03.10) на земельних торгах у формі електронного аукціону.

3. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4. Встановити термін оренди 10 років.

5. Встановити умови користування земельною ділянкою, зазначеної в цьому Рішенні: використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та відповідно до умов договору оренди землі з дотриманням обмежень, встановлених згідно з Порядком ведення Державного земельного кадастру.

6. Торги провести в порядку, визначеному статтями 135-139 Земельного Кодексу України.

7. Опублікувати в торговій системі через особистий кабінет, створений через оператора електронного майданчика e-somgiz.com, підключеного до електронної торгової системи, на виконання умов Договору з ПП “Фірма “СОМГІЗ” про організацію та проведення земельних торгів, оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот (документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 Земельного кодексу України.

8. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону визначити у межах термінів, визначених п.6 ст.137 Земельного кодексу України.

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів, на виконання п.24 ст.137 ЗКУ, відшкодувати витрати, здійснені на підготовку Лоту до проведення земельних торгів, згідно з виставленими рахунками у порядку та строки, визначені Кабінетом Міністрів України.

10. Уповноважити міського голову Яворського Ігоря від імені Організатора підписати протокол про результати земельних торгів, договір оренди земельної ділянки, право на яку виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних торгів у формі електронного аукціону.

11. Затвердити проект договору оренди землі, згідно з додатком 1.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments