Рішення Бориславської міської ради “Про внесення змін в додатки 3,6 до рішення міської ради від 23.12.2021 року №755 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік» за загальним фондом”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

06 березня 2022 року Борислав №937

Про внесення змін в додатки 3,6 до рішення міської ради від 23.12.2021 року №755 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік» за загальним фондом.
13544000000
(код бюджету)
Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 23,89 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року №415 «Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету» зі змінами та доповненнями, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 06 березня 2022 року №21/1 та листа начальника фінансового управління міської ради Петріва Юрія від 04 березня 2022 року №01-35/116, міська рада
ВИРІШИЛА :

1.Внести зміни:
в додаток 3 «Розподіл видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік» до рішення міської ради від 23.12.2021 року №755 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком 1;
в додаток 6 «Розподіл витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році» до рішення міської ради від 23.12.2021 року №755 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік» згідно з додатком 2.

2. Вважати додатки 1-2 до цього рішення невід’ємною його частиною.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарсимів Роксоляну, згідно з розподілом їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).

Міський голова Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments