Рішення Бориславської міської ради “Про звернення до Міністерства розвитку громад та територій України Кабінету Міністрів України щодо утворення об’єднаних територіальних громад на Дрогобиччині Львівської області”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

14 листопада 2019 року Борислав №2207

Про звернення до Міністерства розвитку громад та територій України Кабінету Міністрів України щодо утворення об’єднаних територіальних громад на Дрогобиччині Львівської області

Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги звернення депутатів Бориславської міської ради Львівської області 7 демократичного скликання, міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Прийняти звернення до Міністерства розвитку громад та територій України Кабінету Міністрів України щодо утворення об’єднаних територіальних громад на Дрогобиччині Львівської області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.Химина та постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку (І.Книш).

Міський голова І.Р.Яворський

Додаток
до рішення міської ради
від 14.11. 2019 року №2207

Звернення депутатів Бориславської міської ради Львівської області 7 демократичного скликання щодо утворення об’єднаних територіальних громад на Дрогобиччині Львівської області

Шановна Альоно Валеріївно!

Бориславська міська рада Львівської області підтримує запропонований Міністерством розвитку громад та територій проект нового перспективного плану об’єднання громад Львівщини в тому числі і Дрогобиччини у форматі створення 5 об’єднаних територіальних громад (Бориславської, Дрогобицької, Трускавецької, Меденицької та Підбужської). Львівська обласна державна адміністрація, пропонує свій формат ОТГ, а саме створення: Бориславської, Дрогобицької, Трускавецької, Меденицької та Східницької громад, замість Підбужської. Зокрема, в Бориславську громаду пропонується включити Попелівську, Ясенице-Сільнянську, Ступницьку, Медвежанську, Унятицьку, Урізьку та Нагуєвицьку сільські ради.
Бориславська міська рада вважає таку позицію Львівської ОДА, щодо запропонованої моделі Бориславської ОТГ абсолютно неприйнятною, що породжує багато суперечок та не відповідає Методиці формування спроможних територіальних громад зокрема, в сфері трудової міграції, логістики, історичних, географічних особливостей розвитку відповідних територіальних одиниць.
Згідно Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 214, спроможна територіальна громада – це територіальна громада села (селища, міста), яка в результаті добровільного об’єднання здатна самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці. В свою чергу потенційний адміністративний центр спроможної територіальної громади – це населений пункт, який, як правило, розташований найближче до географічного центру території спроможної територіальної громади та має найбільш розвинуту інфраструктуру.
Вважаємо, що основою об’єднання має стати перш за все економічна складова. Будь-якому об’єднанню повинні передувати економічний розрахунок, який має аргументовано підтверджувати, що новоутворена об’єднана територіальна громада зможе себе в майбутньому не тільки утримувати, а й буде здатна забезпечити сталий розвиток території та населених пунктів, які увійшли у її склад. Це принципова позиція, з якої потрібно виходити, ведучи мову про реалізацію адміністративно-територіальної реформи на Дрогобиччині зокрема. Із усіх варіантів, які пропонуються громадам, як варіанти майбутнього адміністративно-територіального устрою Дрогобицького району, на переконання міста Борислава, найбільш привабливим та економічно доцільним є його поділ на великі об’єднані територіальні громади Усі інші формати адміністративно-територіального устрою регіону, є не зовсім правильними і не відповідають згаданій вище постанові Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 214, у якій виписано рекомендації щодо формування об’єднаних спроможних громад і, відповідно, перспективних планів територій.
Індекс податкової спроможності Борислава, по зведеному бюджету, станом на листопад 2019 року є 0,96. Борислав впритул підійшов до показника, який виражає самодостатність. Індекс спроможності пропонованої Львівською ОДА Східницької ОТГ – 0,35 (найнижчий на Дрогобиччині), тобто закладається дотаційність Східницької громади в розмірі 48% .
Для повноцінного і ефективного розвитку новоствореної громади у Бориславі є всі необхідні інституції, що забезпечують надання якісних адміністративних, транспортних, медичних, освітніх та побутових послуг, а також зручне транспортне сполучення із селищем міського типу Східниця, яке ще Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 30 грудня 1962 року було віднесено у відання міста Борислава та прилеглими гірськими населеними пунктами.
Підсумовуючи вище наведене, варто зазначити ще один важливий аспект, що об’єднання територіальних громад з центром у м. Бориславі дасть можливість залишити більшість податків у місцевих бюджетах, а у громад з’явиться реальне самоврядування, що не призведе до зміни статусу населених пунктів сільської місцевості, бо чим більше об’єднання, тобто більша кількість територій та людей, що проживають на них, тим більший і кращий буде бюджет, який спрямовуватиметься на задоволення потреб населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Секретар міської ради Ю.М. Химин

Attachments