Рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради „Про погодження звіту про виконання бюджету за січень-вересень 2020 року”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

17 листопада 2020 року                 Борислав                  № 193

Про погодження звіту про виконання бюджету за січень-вересень 2020 року

Відповідно до ч.4.ст.80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.а, п.1, ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт начальника фінансового управління міської ради Петріва Юрія про підсумки виконання бюджету міста Борислава за січень-вересень 2020 року, беручи до уваги листа начальника фінансового управління міської ради Петріва Юрія від 28 жовтня 2020 року №01-35/615, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1) Рекомендувати міській раді затвердити звіт начальника фінансового управління Бориславської міської ради Петріва Юрія про підсумки виконання бюджету міста Борислав за січень-вересень 2020 року, в тому числі:
1.1) за доходами в сумі 214401,4 тис.грн., за загальним фондом в сумі 200306,8 тис.грн. і спеціальним фондом в сумі 14094,6 тис.грн.;
1.2) за видатками в сумі 192651,8 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі 171462,3 тис.грн. та спеціальним фондом в сумі 21189,5 тис.грн., що додається.

2) Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Клонцак Ірина):
2.1) вжити заходів щодо недопущення зменшення надходжень до бюджету міста Борислава орендної плати за комунальне майно у порівнянні з минулим роком.
2.2) забезпечити:
виконання планових показників за надходженнями від відчудження майна, що знаходиться у комунальній власності та від надходжень від орендної плати;
виконання плану надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
контроль за своєчасністю заключення та передачею на облік в Дрогобицьке управління головного управління Державної податкової служби у Львівській області договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
приведенням всіх договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення до нової нормативно-грошової оцінки земель міста Борислава, затвердженої рішенням Бориславської міської ради від 11.07.2019 року №1955;

виконанням вимог Закону України „Про оренду державного та комунального майна” від 03.10.2019 року №157-ІХ з 01.02.2020 року;
виконання плану надходжень від орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності, не допускаючи при цьому зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком;
підготовку звернення до Дрогобицької районної ради про передачу майна Бориславській міській територіальній громаді.

3) Комісії з питань забезпечення і повноти своєчасності сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій і стипендій та інших соціальних виплат (Солоненко Світлана) проводити:
роботу із погашення заборгованості із заробітної плати та сплати платежів до бюджетів усіх рівнів;
заслуховування платників акцизного податку, що дупустили зменшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
постійний моніторинг сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Борислава з метою виявлення фактів зміни зарахування даного надходження до інших бюджетів;
3.1) Заслуховувати спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області керівників підприємств та організацій , які зменшили сплату податків до місцевих бюджетів в порівнянні з відповідним періодом минулого року та у яких мінімальна заробітна плата менше визначеного законодавством мінімального рівня;
3.3) Активізувати роботу комісії в частині обстежень суб”єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території міста Борислава.

4) Рекомендувати головному управлінню Державної податкової служби у Львівській області вжити заходів щодо:
погашення наявної на 01.10.2020 року та недопущення винекнення поточної заборгованості з платежів до бюджету міста Борислава;
повноти оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, виявлення фактів уникнення від оподаткування, недопущення збільшення заборгованості перед бюджетом міста Борислава та забезпечити виконання планових показників із надходжень до бюджету.
4.1) Забезпечити:
виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного їх оформлення;
щомісячного моніторингу нарахування і сплати акцизного податку з кінцевих продаж;
виконання планових показників по податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок;
виконання планових показників , затверджених у бюджеті міста Борислава.

5) Фінансовому управлінню міської ради (Петрів Юрій):
5.1) спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області посилити роботу з легалізації виплати заробітної плати у небюджетній сфері, вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету;

5.2) запровадити постійний контроль за правильністю зарахування податків та платежів до бюджету міста Борислава і забезпечити вчасне виявлення та усунення випадків неправильного зарахування доходів бюджету;
5.3) здійснювати:
аналіз фактичних надходжень податків і зборів (податку на доходи фізичних осіб, податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно в частині плати за землю, єдиного податку) до бюджету міста Борислава у розрізі платників;
аналіз фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
аналіз власних надходжень бюджетних установ;
постійний контроль за споживанням енергоносіїв в натуральних одиницях по бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Борислава;
щомісячний моніторинг фонду заробітної плати установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава;
щомісячно здійснювати прогнозний розрахунок балансу фінансових ресурсів для оперативного контролю за станом виконання бюджету міста Борислава;
щомісячний моніторинг виконання розпорядження міського голови від 25 лютого 2020 року № 57 – р „Про затвердження плану заходів щодо погашення дефіциту міського бюджету міста Борислава на оплату праці”;
моніторинг використання коштів бюджету міста Борислава та обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік;
моніторинг використання коштів бюджету міста Борислава та обласного бюджету на реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами;
до 01 грудня 2020 року подання до міської ради проекту рішення міської ради „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік” з додатками та пояснювальною запискою.

6. Відділу освіти міської ради (Качмарчик Елла):
6.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях;
6.2) забезпечити:
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла по власних надходженнях бюджетних установ, зокрема платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01 жовтня 2020 року;
виконання розпорядження міського голови від 25 лютого 2020 року № 57 – р „Про затвердження плану заходів щодо погашення дефіциту міського бюджету міста Борислава на оплату праці”;
цільове та ефективне витрачання коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа”;
цільове та ефективне витрачання коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;
цільове та ефективне використання коштів бюджету міста Борислава субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік;
цільове та ефективне використання коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду для придбання обладнання для їдалень (харчоблоків);

цільове та ефективне використання коштів громадського бюджету міста Борислава;
не допущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам оплата праці, яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції;
перерозподіл в межах бюджетних призначень з метою покриття дефіциту на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам закладів освіти оплата праці, який здійснюється за кошти бюджету міста Борислава та кошти освітньої субвенції;
вжиття необхідних заходів щодо прийому-передачі майна установ та закладів освіти, які переходять на фінансування з бюджету Бориславської міської територіальної громади.
6.3) В термін до 01 січня 2021 року вжити заходів, щодо погашення дебіторської заборгованості по установах освіти за спожиті енергоносії.

7) Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради (Левицький Олег):
7.1) забезпечити контроль за:
використанням коштів бюджету міста Борислава, що виділяються на фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста не допускаючи при цьому реєстрації та взяття на облік бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних призначень.
цільовим та ефективним використання коштів субвенції з обласного бюджету на фінансування інвестиційних проектів;
цільовим та ефективне використання коштів бюджету міста Борислава та субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік;
цільовим та ефективним використання коштів бюджету міста Борислава та обласного бюджету на реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами;
цільове та ефективне використання коштів громадського бюджету міста Борислава;
7.2) до кінця 2020 року:
провести роботу щодо відображення в обліку незавершеного будівництва школи на 33 класи по вулиці Коваліва;
здійснювати контроль за відображенням в обліку комунальних підприємств обсягу завершеного будівництва, реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу;
7.3) вжиття необхідних заходів щодо прийому-передачі комунальної інфраструктури (мереж вуличного освітлення, комунальних доріг) на баланс комунальних підприємств міста, видатки на утримання яких у 2021 році будуть здійснюватися за кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади;
7.4) провести інвентаризацію програм, фінансування яких здійснювалося у 2020 році;
7.5) підготувати та затвердити в термін до 25 грудня 2020 року перелік програм, фінансування яких буде здійснюватися у 2021 році за кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади.

8) Комунальному некомерційному підприємству „Центральна міська лікарня міста Борислава” Бориславської міської ради (Трускавецький Юрій):
8.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях;
8.2) не допускати виникненню простроченої заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями працівникам комунального некомерційного підприємства „Центральна міська лікарня міста Борислава” Бориславської міської ради;
8.3) вивчити питання щодо приведення штатної чисельності мережі установ комунального некомерційного підприємства „Центральна міська лікарня м.Борислава” до обсягу доведеного фінансового ресурсу Національною службою здоров`я України;
8.4) здійснювати контроль за відображенням в обліку комунального підприємства обсягу завершеного будівництва, реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу;
8.5) забезпечити контроль за :
цільовим та ефективне використання коштів бюджету міста Борислава та субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік;
цільовим та ефективним використання коштів бюджету міста Борислава та обласного бюджету на реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами;
цільовим та ефективним використанням коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
здійснювати контроль за відображенням в обліку комунальних підприємств обсягу завершеного будівництва, реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу;
8.6) забезпечити :
укладення угод між Національною службою здоров’я України та відділеннями комунального некомерційного підприємства „Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради в рамках програм державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік;
вжиття необхідних заходів щодо прийому-передачі майна медичних установ та закладів, які переходять на фінансування з бюджету Бориславської міської територіальної громади;
підготувати та затвердити в термін до 25 грудня 2020 року перелік програм, фінансування яких буде здійснюватися у 2021 році за кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади.

9) Управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Тарнавський Роман):
9.1) забезпечити:
виконання розпорядження міського голови від 25 лютого 2020 року № 57 – р „Про затвердження плану заходів щодо погашення дефіциту міського бюджету міста Борислава на оплату праці”;
цільове та ефективне використання коштів бюджету міста Борислава та субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік;

погашення дебіторської заборгованості, яка виникла по власних надходженнях бюджетних установ, зокрема, платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01 жовтня 2020 року;
вжиття необхідних заходів щодо прийому-передачі майна установ та закладів культури, які переходять на фінансування з бюджету Бориславської міської територіальної громади;
підготувати та затвердити в термін до 25 грудня 2020 року перелік програм, фінансування яких буде здійснюватися у 2021 році за кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади.

10) Зазначено вище розпорядникам бюджетних коштів (Цапів Ірина, Штереб Наталія, Плоскодняк Віталій):
10.1) здійснювати контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів та вживати заходів щодо недопущення зростання протермінованої дебіторської та кредиторської заборгованості;
10.2) не допускати взяття на облік зобов’язань, які не підтверджені відповідними кошторисними призначеннями;
10.3) встановити ефективний контроль за використанням енергоресурсів та забезпечити дотримання доведених натуральних норм бюджетними установами міста;
10.4) домогтися до кінця 2020 року збільшення обсягу власних надходжень;
10.5) забезпечити:
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла по власних надходженнях бюджетних установ, зокрема, платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01 жовтня 2020 року;
цільове та ефективне використання коштів бюджету міста Борислава субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік;
цільове та ефективне використання коштів бюджету міста Борислава та обласного бюджету на реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами;
вжиття необхідних заходів щодо прийому-передачі майна установ та закладів, які переходять на фінансування з бюджету Бориславської міської територіальної громади;
підготувати та затвердити в термін до 25 грудня 2020 року перелік програм, фінансування яких буде здійснюватися у 2021 році за кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа, заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарсимів Роксоляну, згідно з розподілом їх функціональних обов’язків.

Міський голова                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments