Рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради „Про схвалення змін до кошторису доходів та видатків за загальним та спеціальним фондом на 2021 рік Бориславського міського центру надання соціальних послуг”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
01 квітня 2021 року             Борислав                   № 98

Про схвалення змін до кошторису доходів та видатків за загальним та спеціальним фондом на 2021 рік Бориславського міського центру надання соціальних послуг

Відповідно до п.а, п.1 ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Бориславської міської ради від 11.02.2021 року № 108 „Про реорганізацію Бориславського міського центру служб для сім’ї, дітей та молоді та зміну найменування Бориславського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, беручи до уваги доповідну записку директора Бориславського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Наталії Штереб від 31 березня 2021 року № 59/01-12, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити зміни до кошторису доходів та видатків за загальним та спеціальним фондом на 2021 рік Бориславського міського центру надання соціальних послуг з 09 квітня 2021 року, а саме:
1.1) зменшити кошторисні призначення за КПКВК 0813104 (забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю), а саме:
– за загальним фондом на суму 2551831,00 грн., в т.ч. в розрізі кодів економічної класифікації: КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму 2008520,00 грн., КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” на суму 439785,00 грн., КЕКВ 2210 „Предмети матеріали, обладнання та інвентар” на суму 5700,00 грн., КЕКВ 2220 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” на суму 1200,00 грн., КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 3314,00 грн., КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження” на суму 1500,00 грн., КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” на суму 1170,00 грн., КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” на суму 8433,00 грн., КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” на суму 36589,00 грн., КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню” на суму 45000,00 грн., КЕКВ 2800„Інші поточні видатки” на суму 620,00 грн.;
– за спеціальним фондом за КЕКВ 3110 „Придбання обладнання та предметів довготривалого користування” на суму 18000,00 грн.

1.2) збільшити кошторисні призначення за КПКВК 0813241 (забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення), а саме:
– за загальним фондом на суму 2551831,00 грн., в т.ч. в розрізі кодів економічної класифікації КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму 2008520,00грн., КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” на суму 439785,00 грн., КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” на суму 5700,00 грн., КЕКВ 2220 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” на суму 1200,00 грн., КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 3314,00 грн., КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження” на суму 1500,00 грн., КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” на суму 1170,00 грн., КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” на суму 8433,00 грн., КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” на суму 36589,00 грн., КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню” на суму 45000,00 грн., КЕКВ 2800 „Інші поточні видатки” на суму 620,00 грн.;
– за спеціальним фондом за КЕКВ 3110 „Придбання обладнання та предметів довготривалого користування” на суму 18000,00 грн.

2. Начальнику управління праці та соціального захисту населення міської ради Цапів Ірині подати на затвердження міської ради схвалені зміни до кошторису доходів та видатків за загальним та спеціальним фондом на 2021 рік Бориславського міського центру надання соціальних послуг.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Гарасимів Роксоляну та Солоненко Світлану відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.

Міський голова                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments