Розпорядження міського голови „Про надання гр.Муравській О.Ю. одноразової грошової допомоги на…”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

28 лютого 2019 року                Борислав                       № 57-р
Про надання гр.Муравській О.Ю. одноразової грошової допомоги на *************

Відповідно до п.20 ч.4 ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень Бориславської міської ради від 22 листопада 2007 року № 482 „Про надання повноважень міському голові м.Борислава” та від 28 лютого 2019 року № 1729 „Про затвердження Програми надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста на 2019-2020 роки”, беручи до уваги заяву гр.Муравської О.Ю. та долучені до неї документи

1. Надати Муравській Оксані Юріївні, що проживає *****************, одноразову грошову допомогу у розмірі 1000 грн. ********** *****.

2. Фінансовому управлінню міської ради (Ю.Петрів) профінансувати управління праці та соціального захисту населення міської ради відповідно до пункту 1 цього розпорядження за рахунок коштів міського бюджету, передбачених за КФК 0813242.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (І.Цапів) виплатити одноразову грошову допомогу відповідно до пункту 1 цього розпорядження за рахунок коштів міського бюджету, передбачених за КФК 0813242.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів.

Міський голова                                                        І.Р.Яворський

Вкладення