Розпорядження міського голови „Про надання відпустки Шереметі Тетяні”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

17 січня 2022 року             Борислав             № 6-р

Про надання відпустки Шереметі Тетяні

Відповідно до ст.21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, статті 6,12 Закону України „Про відпустки”, постанови Кабінету Міністрів України від 09березня 2006року №268 „Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, відповідно до Закону України „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1038 „Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації”

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Надати щорічну основну відпустку директору КП „Радіоредакція „Слово”
Шереметі Тетяні за період роботи з 01січня 2022 року до 31грудня 2022 року тривалістю 30 календарних днів з 24січня 2022року до 22лютого 2022року включно.
Підстава: заява Тетяни Шеремети від 17 січня 2022 року.

2. Бухгалтера КП „Радіоредакція „Слово” Кушнір Маріїі виплатити Шереметі Тетяні вищевказані суми згідно з п.1 цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Химина Юрія.

Міський голова                                                        Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments