Розпорядження міського голови „ Про нову редакцію додатків 2,4 та 5 розпорядження міського голови від 27 березня 2017 року № 79-р „Про порядок організації радіаційного і хімічного захисту населення і територій міста Борислава”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

25 січня 2019 року             Борислав             № 16-р

Про нову редакцію додатків 2,4 та 5 розпорядження міського голови від 27 березня 2017 року № 79-р „Про порядок організації радіаційного і хімічного захисту населення і територій міста Борислава”

Відповідно до п.19 ч.4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 лютого 2017 року №130/0/5-17 „Про порядок організації радіаційного і хімічного захисту населення і територій в області”, рішення Бориславської міської ради від 23 лютого 2007 року № 161 „Про надання повноважень міському голові”, беручи до уваги доповідну записку начальника відділу оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля міської ради від 24 січня 2019 року та з метою забезпечення радіаційного і хімічного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та подальшого підвищення ефективності функціонування міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Львівської області

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 27 березня 2017 року №79-р „Про порядок організації радіаційного і хімічного захисту населення і територій міста Борислава”, а саме:
1.1) до додатку 2 – щодо переліку установ міської постійно діючої мережі спостереження і лабораторного контролю за забрудненням навколишнього природного середовища радіоактивними, отруйними речовинами та бактеріальними (біологічними) засобами і читати його у новій редакції, згідно з додатком 1;
1.2) перелік диспетчерських служб, затвердженого додатком 4, і викласти його у редакції згідно з додатком 2.
1.3) додаток 5 про перелік підприємств для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна та транспорту м. Борислава читати в новій редакції, згідно з додатком 3.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського.

В.о.міського голови,
секретар міської ради                                               Ю.М.Химин

Attachments