Розпорядження міського голови „Про проведення інвентаризації активів у виконавчому комітеті Бориславської міської ради та про утворення інвентаризаційної комісії”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

01 грудня 2021 року            Борислав               № 352-р

Про проведення інвентаризації активів у виконавчому комітеті Бориславської міської ради та про утворення інвентаризаційної комісії

Для забезпечення повноти та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності і на підставі Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV, Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, розпорядження від 18.11.2021 №329-р „Про щорічну інвентаризацію майна, що належить Бориславській міській територіальній громаді”, а також інших нормативних документів, що регулюють питання проведення інвентаризації і складання річної фінансової звітності, беручи до уваги доповідну записку начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Малиняк Уляни від 01.12.2021 року

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Провести повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей в місцях їх зберігання, документів і розрахунків та перевірити їх фактичну наявність і документальне підтвердження станом на 1 грудня 2021 року.

2. Утворити постійно діючу інвентаризаційну комісію та затвердити її у складі, а саме:
Голова комісії:
КОБИЛЕЦЬКИЙ Ігор – керуючий справами виконкому.

Члени комісії:
САВЧИН Леся – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності,
ДЗЮБА Тамара – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності,
ПРІДУН Леся – головний спеціаліст загального відділу,
МЕЛЬНИЧОК Володимир – головний спеціаліст відділу правового забезпечення.

3. Інвентаризаційній комісії (Кобилецький Ігор):
3.1.) провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів із 01 до 17 грудня 2021 року;

3.2.) провести інвентаризацію коштів на рахунках, цінних паперів, бланків суворої звітності — із 03 до 07 грудня 2021 року;
3.3.) провести інвентаризацію розрахунків з постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами — із 07 до 15 грудня 2021 року.
3.4.) узагальнені матеріали інвентаризації передати на затвердження міському голові.

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 02.12.2020 №334 „Про проведення інвентаризації активів у виконавчому комітеті Бориславської міської ради та про утворення інвентаризаційної комісії”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кобилецького Ігоря.

В.о.міського голови,
секретар міської ради                                                       Юрій ХИМИН

Attachments