Розпорядження міського голови „Про встановлення надбавки Шереметі Тетяні за жовтень 2021року”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

29 жовтня 2021 року              Борислав                       № 301-р

Про встановлення надбавки Шереметі Тетяні
за жовтень 2021року

Відповідно до ст.21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 09березня 2006року №268 „Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, відповідно до Закону України „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1038 „Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації”:

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Встановити надбавку директору КП „Радіоредакція „Слово” Шереметі Тетяні за високі досягнення у праці за жовтень 2021 року в розмірі 50 відсотків посадового окладу, з врахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
Підстава: доповідна записка секретаря міської ради Юрія Химина.
2. Бухгалтеру КП „Радіоредакція „Слово” Кушнір Марії виплатити Шереметі Тетяні, вищевказану надбавку згідно з п.1 цього розпорядження.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради Химина Юрія.

Міський голова                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments