Розпорядження міського голови „Про затвердження в новій редакції паспорта бюджетної програми виконавчого комітету Бориславської міської ради на 2021 рік”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

20 грудня 2021 року           Борислав             № 378-р

Про затвердження в новій редакції паспорта бюджетної програми виконавчого комітету Бориславської міської ради на 2021 рік

Відповідно до п.13 ч.4 ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, рішення міської ради від 22 грудня 2020 року № 9 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік”, беручи до уваги доповідну записку начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Малиняк Уляни від 20 грудня 2021 року

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Бориславської міської ради на 2021 рік за загальним фондом за КПКВ:
КПКВ 0210160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах”;
КПКВ 0217680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування”;
КПКВ 0218110 „Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха”;
КПКВ 0219800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”;
КПКВ 0217693 „Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю”;
КПКВ 0218220 „Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 01 грудня 2021 року № 351-р „Про затвердження в новій редакції паспорта бюджетної програми виконавчого комітету Бориславської міської ради на 2021 рік” в частині КПКВ 0210160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах” та КПКВ 0217680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування”, розпорядження міського голови від 24 листопада 2021 року № 343-р „Про затвердження в новій редакції паспорту бюджетної програми виконавчого комітету Бориславської міської ради на 2021 рік” в частині КПКВ 0218110 „Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха”,

розпорядження міського голови від 04 листопада 2021 року № 310-р „Про затвердження в новій редакції паспорту бюджетної програми виконавчого комітету Бориславської міської ради на 2021 рік” в частині КПКВ 0219800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”, розпорядження міського голови від 21 липня 2021 року № 193-р „Про затвердження в новій редакції паспорту бюджетної програми виконавчого комітету Бориславської міської ради на 2021 рік” в частині КПКВ 0217693 „Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” та розпорядження міського голови від 03 березня 2021 року № 51-р „Про затвердження в новій редакції паспорту бюджетної програми виконавчого комітету Бориславської міської ради на 2021 рік„ в частині КПКВ 0218220 „Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кобилецького Ігоря.

Міський голова                                                        Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Attachments