Формується конкурсна комісія для проведення повторного конкурсу на директора КНП «ЦМЛ м.Борислава»

У зв’язку з не поданням кандидатур потрібної кількості для формування конкурсної комісії для проведення конкурсу відбору на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради відповідно до наказу фінансового управління міської ради від 09 вересня 2020 року №40 «Про проведення повторного конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради», фінансове управління Бориславської міської ради повторно оголошує початок формування конкурсної комісії комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради.

О Г О Л О Ш Е Н Н Н Я

про початок формування конкурсної комісії для проведення повторного конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» фінансове управління міської ради повторно оголошує про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

 • представники органу управління (2 особи);
 • представники трудового колективу, обрані на загальних зборах трудового колективу (2 особи);
 • представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Галузеві професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури органу управління, який визначає представників до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній кількості представників органу управління.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена документація про:

 • наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов`язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідних рішень суду законної сили;
 • наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.

У разі не подання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин , після формування складу конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

Пропозиції щодо кандидатур до складу комісії подаються до фінансового управління міської ради протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення на веб-сайті міської ради за адресою : вул. Шевченка,42, м.Борислав, Львівська обл., 82300, каб.12 з понеділка по четвер з 08.00 до 17.00 год., п’ятниця з 08.00 по 16.00 год. Контактний телефон 50048.

Документи, які подаються до фінансового управління міської ради :

 • лист у довільній формі , підписаний головуючим на загальних зборах трудового колективу, із зазначенням двох кандидатур , які рекомендуються для включення до складу комісії;
 • лист у довільній формі, підписаний керівником галузевої професійної спілки, громадського об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності, із зазначенням чотирьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу комісії;
 • звернення незалежного експерта у сфері охорони здоров’я з проханням включення до складу конкурсної комісії з наданням документів, що підтверджують відповідний рівень кваліфікації;
 • витяг з протоколу загальних зборів про обрання зазначених кандидатур;
 • статут галузевої професійної спілки, громадського об’єднання.

Подані пропозиції розглядаються органом управління.

Додаток: наказ фінансового управління міської ради від 20 жовтня 2020 року №48 «Про повторне формування конкурсної комісії для проведення повторного конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради».