Положення про Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Борислав

Положення про Порядок розміщення тимчасових  споруд
для провадження підприємницької діяльності в місті Борислав

1.Загальна частина.

1.1. Положення розроблено на підставі Конституції України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил благоустрою та порядку утримання території міста Борислава міста Борислава, затверджених рішення Бориславської міської ради від 17.06.2010 року.

1.2. Розміщення тимчасових споруд на землях територіальної громади міста проводиться у відповідності до розробленої та затвердженої рішенням сесії Бориславської міської ради загальної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Борислав (далі – загальна схема) та цього Порядку.

1.3.  Кількість місць для встановлення тимчасових споруд (далі-ТС) на землях територіальної громади міста остаточно визначена загальною схемою і не змінюється упродовж одного сезону.

1.4. Розміщення ТС на території ринку, як підприємства торгівлі,  визначаються планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди, погодженою та затвердженою в установленому законодавством порядку.

1.5. Дія цього Положення не поширюється на тимчасові споруди, що розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі у межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування. Розміщення тимчасових торгових споруд здійснюється відповідно до Закону України “Про автомобільні дороги”, ст.71 Земельного кодексу України та ст.31 Закону України «Про транспорт».

1.6. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

– комплексна схема розміщення тимчасових споруд міста – текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.

– паспорт прив’язки тимчасової споруди – проектна документація, до складу якої входять:

– схема прив’язки тимчасової споруди;

–  креслення підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами для стаціонарних тимчасових споруд (у разі необхідності);

– текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення тимчасової споруди;

– план, фасади тимчасової торгової споруди;

– схема прив’язки тимчасової споруди – графічні матеріали, виконані на оновленій топографо-геодезичній основі масштабом 1:500  з прив’язкою тимчасової споруди до місцевості з відображенням інженерних комунікацій, червоних ліній,  ліній забудови та  (за необхідності)  визначенням об’ємів благоустрою прилеглої території, виконана  проектною організацією, що має відповідну ліцензію;

– пересувна тимчасова споруда – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання для провадження підприємницької діяльності – низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат побутового, торговельного призначення, інші пристрої для сезонної, роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

– тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально – культурного призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей, площею не більше 30 м2 по зовнішньому контору та висотою не вище ніж 4 метри;

кіоск – тимчасова споруда, площею до 21,0 м2, яка не має торгового залу для покупців. Продаж товарів здійснюється з торгового віконця;

павільйон – тимчасова споруда, площею до 30,0 м2 з торговим залом для покупців, в якому безпосередньо здійснюється продаж;

прилегла територія – територія для благоустрою та обслуговування тимчасової споруди (в радіусі 10 м або до проїжджої частини дороги) або до меж земельної ділянки іншого суб’єкта підприємницької діяльності.

 1. Порядок розміщення тимчасових споруд.

2.1. Розміщення тимчасових споруд у місті Бориславі здійснюється на підставі комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, якою визначаються місця розташування ТС, з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.

2.2. Комплексна  схема розміщення ТС та архітип розробляються за рішенням Бориславської міської ради, суб’єктом господарювання,  який  має  ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, та  затверджуються рішенням (розпорядженням,  наказом) виконавчого органу  відповідної  ради,   районної   державної   адміністрації. Розроблення   комплексної   схеми   розміщення   ТС   та  архітипу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших  джерел, не заборонених законодавством.

2.3. Розміщення   окремих   ТС   здійснюється  згідно  з  цим Порядком.

2.4. Холодильне та інше обладнання,  що розміщується поряд  з ТС,  необхідне  для  забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм,  не потребує отримання будь-якого  дозволу. При  цьому  загальна  площа,  що  займає таке обладнання,  не може перевищувати 25%  площі цієї ТС,  а обладнання  має  розміщуватися поряд з ТС.

2.5. Дообладнання    (переобладнання)   приміщень   усередині будинків та споруд здійснюється на частині їх  площі  залежно  від функціонального  призначення  та  бажаного місця розміщення ТС,  а також комплексної схеми розміщення ТС на підставі договору  оренди з   власником   (користувачем)   приміщення  будинку,  споруди  за погодженням з органами державного нагляду,  необхідність отримання яких  передбачено  законами  України,  з  дотриманням будівельних, санітарних та пожежних  норм.  При  дообладнанні  (переобладнанні) приміщень   усередині  будинків  та  споруд  IV  або  V  категорій складності розміщення таких приміщень здійснюється  відповідно  до комплексної схеми розміщення ТС.

Розміщення ТС на території  ринку  як  торговельного  об’єкта визначається  планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди.

2.6. Для  розміщення  групи  ТС  (але   не   більше   п’яти) розробляється  єдиний  паспорт  прив’язки  ТС  з прив’язкою кожної окремої ТС з  відображенням  благоустрою  прилеглої  території  та інженерного забезпечення    (на    топографо-геодезичній    основі М 1:500).

2.7. Розміщення ТС під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових,  урочистих масових заходів на строк проведення таких  заходів  здійснюється  відповідно до п.4 цього Порядку.

2.8. При  розміщенні  ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.

 1. Порядок отримання паспорту прив’язки ТС

 3.1. Підставою для розміщення ТС, є паспорт прив’язки ТС.

Заявник, який має намір встановити тимчасову споруду звертається до виконавчого комітету міської ради з відповідною заявою про наміри розміщення ТС.

3.2. До заяви додаються:

 • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання в Україні;
 • документ, що засвідчує право власності, користування земельною ділянкою;
 • графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані на топографо-геодезичній основі М 1:500;
 • ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50.

Цей перелік документів є вичерпним.

3.3. Подана заява реєструється у встановленому порядку.

Відповідність намірів щодо місця розміщення ТС будівельним нормам, комплексній схемі розміщення ТС (у разі наявності) визначає відділ архітектури та містобудування  міської ради протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.

При відповідності намірів щодо місця розміщення ТС будівельним нормам, комплексній схемі розміщення ТС (у разі наявності) відділ архітектури та містобудування  протягом 20 робочих днів готує паспорт прив’язки ТС.

Для підготовки паспорту прив’язки ТС заявник додатково надає відділу архітектури та  містобудування  технічні умови щодо інженерного забезпечення та схему розміщення ТС, погоджені з інженерними службами міста. Технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС замовником отримуються самостійно.

Для підготовки паспорту прив’язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

Паспорт прив’язки ТС готується за формою, наведеною у додатку до цього Порядку протягом 20 робочих днів.

Час, витрачений на підготовку та подачу до відділу архітектури та містобудування схеми розміщщеня ТС, ескізів фасадів ТС та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення , схеми благоустрою прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив’язки ТС.

3.4. Паспорт прив’язки включає:

схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі М 1:500 з нанесеними на неї наявними містобудівними обмеженнями;

документ, що засвідчує право власності, користування земельною ділянкою;

реквізити замовника;

технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС;

ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС) та

схему розміщення ТС виготовляє підприємство, установа, які мають ліцензію на виконання проектних робіт на підставі договору, укладеного із суб’єктом господарювання, з урахуванням проектних рішень, розроблених відповідно до технічних умов щодо інженерного забезпечення.

Паспорт прив’язки підписується начальником відділу архітектури та містобудування  Бориславської міської ради.

3.5. При підготовці паспорту прив’язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним будь-яких інших погоджень, не передбачених законодавством та цими Правилами.

Паспорт прив’язки видається на безоплатній основі.

Паспорт прив’язки ТС підлягає реєстрації відділом архітектури та містобудування.

Встановлення ТС без паспорту прив’язки забороняється.

Подовження терміну дії паспорту прив’язки ТС здійснюється за заявою замовника відділом архітектури та містобудування за умови відсутності додаткових містобудівних обмежень, що виникли за період експлуатації ТС або змін у містобудівній документації на місцевому рівні.

Строк функціонування ТС може бути продовжено на підставі документа, що посвідчує продовження права на відповідну земельну ділянку, без переоформлення паспорта прив’язки. Переоформлення паспорта прив’язки при продовженні строку функціонування ТС та його перереєстрації може здійснюватись у разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб’єкта господарювання.

Паспорт прив’язки ТС є підставою на встановлення ТС.

Відхилення від паспорту прив’язки ТС не допускається.

Відновлення благоустрою при встановленні ТС обов’язково.

Після розміщення ТС замовник (суб’єкт господарювання) подає до виконавчого комітету міської ради письмову заяву-декларацію встановленої форми, у якій декларує, що він виконав вимоги паспорту прив’язки.

Паспорт прив’язки ТС виготовляється у двох екземплярах. Один екземпляр зберігається у замовника ТС, другий – у відділі архітектури та  містобудування .

Електронна версія паспорту прив’язки надається замовником відділу архітектури та містобудування для внесення у інформаційну базу містобудівного кадастру (для стаціонарних ТС).

Дія паспорту прив’язки ТС може бути зупинена за таких умов:

необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС – з обов’язковим попередженням власника ТС за 3 місяці та пропозицією щодо альтернативного місця розміщення такої ТС;

необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС – без попередження;

складення трьох протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

недотримання вимог паспорту прив’язки ТС при її встановленні;

не встановлення ТС протягом трьох місяців з моменту отримання паспорту прив’язки ТС;

виявлення недостовірних даних, що використовувались при підготовці паспорту прив’язки ТС.

3.6. Підставою для відмови у наданні паспорту прив’язки є:

 • невідповідність намірів розміщення ТС будівельним нормам, комплексній схемі розміщення ТС;
 • подання неповного пакету документів;
 • подання недостовірних даних;
 • неможливість встановлення ТС через наявні обмеження.

Відмова у видачі висновку з інших підстав не допускається.

У разі припинення дії паспорту прив’язки ТС така ТС підлягає демонтажу. Демонтаж ТС здійснюється за рахунок замовника.

У разі, якщо ТС перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту існуючих інженерних мереж, вулиці, дороги, будівель і споруд, ТС тимчасово переноситься в інше місце.

У такому випадку виконавчий комітет міської ради надсилає суб’єкту господарювання повідомлення із визначенням нового місця та строку тимчасового розміщення ТС на період здійснення зазначеного ремонту, але не пізніше ніж за три місяці до запланованого перенесення. Це повідомлення є підставою для тимчасового розміщення ТС на період здійснення ремонту чи реконструкції. Тимчасове місце розміщення ТС визначається відділом архітектури та містобудування.

Перенесення ТС на інше місце можливе також у разі внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні, зміни будівельних норм, зміни у розташуванні існуючих споруд та інженерних мереж, які унеможливлюють розташування ТС у місці її знаходження.

Власники ТС зобов’язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

Режим експлуатації ТС встановлюється Бориславською міською радою.

Замовник несе персональну відповідальність відповідно до законодавства за порушення умов паспорта прив’язки ТС.

 1. Порядок надання дозволу на розміщення пересувних тимчасових споруд для сезонної та виїзної торгівлі

4.1. Прийом заяви і документів про надання дозволу на розміщення пересувних ТС для сезонної та виїзної торгівлі, оформлення і видачу дозволу здійснює відділ архітектури та містобудування.

4.2. Для отримання дозволу на розміщення пересувних ТС для сезонної та виїзної торгівлі суб’єкту підприємницької діяльності необхідно подати у відділ архітектури та містобудування міської ради такі документи:

– заяву за формою згідно з додатком 2 цього Положення;

– копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчену виконкомом міської ради або нотаріально, якщо державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності здійснена іншим реєстраційним органом;

– документи, що свідчать про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності в країні її місцезнаходження, для іноземного суб’єкта підприємницької діяльності;

– документ, що посвідчує право на земельну ділянку, якщо пересувна ТС для сезонної та виїзної торгівлі встановлюється на земельних ділянках, що знаходяться у користуванні або у власності фізичних чи юридичних осіб.

4.3. Відділ архітектури та містобудування готує паспорт прив’язки установки об’єкта на топографо – геодезичній основі М 1:500 згідно з додатком 1 цього Положення протягом 20 робочих днів після подання до відділ архітектури та містобудування документів, зазначених у цьому Порядку.

4.4. Дозвіл на розміщення пересувної ТС для сезонної та виїзної торгівлі видається на термін від одного до шести місяців.

4.5. Видані дозволи реєструються у журналі обліку дозволів на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

4.6. Відсутність одного з документів для отримання дозволу на розміщення ТС для сезонної та виїзної торгівлі, зазначених у пункті 3.2. цього Положення, є підставою для відмови у наданні паспорту прив’язки. У разі відмови у наданні паспорту прив’язки відділ архітектури та містобудування надсилає суб’єкту підприємницької діяльності мотивоване повідомлення за підписом завідувача відділом з посиланням на конкретні підстави.

 5.Окремі положення.

5.1. Самовільне розміщення тимчасових споруд забороняється.

5.2. Власники (користувачі) ТС  зобов’язані   підтримувати належний  експлуатаційний  стан  ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

5.3. У разі коли власник (користувач) має намір  змінити  її естетичний вигляд, він звертається до відділу архітектури та  з  письмовою  заявою  щодо  внесення змін  до  паспорта  прив’язки  у частині ескізів фасадів.  Відділ архітектури та містобудування розглядає нові ескізи фасадів ТС  впродовж  десяти  робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень керівник (заступник) відділу архітектури та містобудування візує нові ескізи фасадів ТС.

5.4. Режим роботи ТС встановлюється суб’єктом господарювання відповідно до законодавства.

5.5. Документація щодо встановлення ТС,  видана до  набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.

5.6. Суб’єкт господарювання повинен:

– постійно утримувати прилеглу територію (в радіусі 10 м або до проїжджої частини дороги) в належному санітарному стані;

– біля тимчасової споруди встановити урни для сміття;

– укласти угоду з перевізником на вивіз твердих побутових відходів (згідно норм накопичення);

– під час експлуатації тимчасової споруди дотримуватися вимог щодо забезпечення її технологічної безпеки функціонування;

– після завершення терміну дії дозволу на розташування ТС в 30-денний термін демонтувати її, а ділянку, що використовувалась – привести до належного санітарно-технічного стану;

– дотримуватись вимог Закону України “Про мови в Українській РСР” від 28.10.1989р. №8312;

– не встановлювати гральні автомати, призначені для проведення азартних ігор;

– не вносити доповнення або зміни до зовнішнього вигляду ТС без попереднього погодження проектної документації;

– виконувати приписи контролюючих органів, що вказують на необхідність усунення порушень, недоліків зовнішнього вигляду чи санітарно-технічного стану ТС або прилеглої території.

5.7. При невиконанні вимог пункту 3.10 цього Положення (накладення 3-ох адміністративних стягнень протягом року), ТС підлягає демонтажу в установленому порядку.

5.8. Знесення встановлених згідно із законодавством тимчасових споруд без погодження із суб’єктом господарювання, який використовує її для провадження підприємницької діяльності, здійснюється виключно за рішенням суду.

5.9. Знесення встановлених згідно із законодавством ТС, суб’єкти господарювання яких не мають дозволу виконавчого комітету міської ради на продовження розташування ТС, з відсутнім відшкодуванням втрат від недоотриманя коштів Бориславською міською радою за фактичне землекористування, здійснюється на підставі рішення суду.

 1. Тимчасові споруди, які розміщені (встановлені або збудовані) без відповідної, оформленої в установленому порядку дозвільної документації, з відхиленням від проекту вважається самочинно розміщеними тимчасовими спорудами чи конструкціями, а використання земельної ділянки під ці споруди класифікується, як самовільне зайняття/захоплення землі. Вище зазначені об’єкти підлягають демонтажу за кошти особи, що здійснила встановлення. Якщо особа, що здійснила самовільне встановлення тимчасових споруд, не здійснила демонтаж у визначені повідомленням строки, демонтаж тимчасових споруд здійснюється в порядку, встановленому цим Порядком.

6.1. Порядок демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд та конструкцій:

6.1.1. Демонтаж, перевезення, зберігання самовільно встановлених тимчасових  споруд та  конструкцій, власники  яких ухиляються від демонтажу (або власники яких не відомі), відновлення благоустрою на місці самовільного їх встановлення, здійснюється організацією уповноважено на це виконавчим комітетом. Відшкодування вартості завданих збитків, понесених витрат здійснюється в установленому законом порядку.

6.1.2. Рішення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд чи конструкцій приймається виконавчим комітетом Бориславської міської ради.

6.1.3. Демонтаж здійснюється в наступному порядку:

При виявленні самовільно встановлених тимчасових споруд чи конструкцій, скликається комісія з представників відділ житлово-комунального господарства Бориславської міської ради, представника Бориславського міського відділу ГУМВС України у Львівській області, відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, відділу з врегулювання земельних відносин, особи, яка здійснила самовільне встановлення тимчасових споруд чи конструкцій (у разі її встановлення, або належних доказів про повідомлення такої про час і місце проведення), для їх огляду, про що складається акт. Акт обов’язково повинен містити: час дату і місце складення, перелік присутніх осіб, опис тимчасових споруд чи конструкцій (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро-,  водо-, газопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, наявності майна, його опису (при потребі до акта можуть долучатись фото таблиці об’єкта і його вмісту), зобов’язання власнику із зазначенням конкретних термінів.

6.1.4.У випадку не виконання вимог комісії щодо усунення порушень (демонтажу) питання про демонтаж розглядається на засіданні виконавчого комітету Бориславської міської ради, який приймає рішення про демонтаж споруди, на підставі наявних у матеріалах справи документах щодо перевірки органом компетентним перевіряти використання і охорону земель на території міста і інших організацій, посадових осіб необхідних для розгляду порушеного питання.

6.1.5. Після прийняття рішення виконавчим комітетом про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд чи конструкцій комісією складається акт про проведення демонтажу. Акт повинен містити: час, дату і місце складення, перелік присутніх осіб, опис тимчасових споруд чи конструкцій (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро-,  водо-, газопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, наявності майна, його опису (при потребі до акта можуть долучатись фото таблиці об’єкта і його вмісту), інформацію про власника.

6.1.6. Після  складання акта про демонтаж тимчасових споруд чи конструкцій, ці об’єкти опечатуються та перевозяться комунальним підприємством „ЕКО-МІСТО” (за потреби із залученням на договірних засадах третіх осіб) на спеціально визначений майданчик тимчасового зберігання, де передаються на відповідальне зберігання відповідальній особі, про що складається акт і робиться запис у відповідній книзі.

6.1.7. Демонтовані тимчасові споруди чи конструкції видаються власнику, або його представнику після оплати ним збитків, понесених під час проведення демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання, тимчасових споруд чи конструкцій, відновлення порушеного благоустрою.

6.1.8. Особа, що самовільно встановила тимчасові споруди чи конструкції несе відповідальність, встановлену чинним законодавством.

Дата: 2019-01-30

Loading