Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна

1. Загальні положення.

1.1. Порядок присвоєння та зміни адреси об’єктам нерухомості в м. Бориславі (далі – Порядок) спрямований на впорядкування нумерації об’єктів нерухомості, створення умов для володіння, користування та розпорядження об’єктами нерухомості їх власниками (користувачами), зручного користування мешканцями міста та обслуговуючими організаціями (установами).

1.2. Порядок діє на території міста Борислав і є обов’язковим для виконання всіма громадянами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

1.3. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

Адреса – ідентифікатор об’єкта нерухомості з прив’язкою до вулиць міста;
Нерухоме майно – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;
Будівля – жила чи нежила споруда;
Власники об’єктів нерухомого майна – юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи – підприємці;
Домоволодіння – житловий будинок з прилеглою до нього земельною ділянкою та належними йому господарськими спорудами та будівлями;
Жилий (житловий) будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно – правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання;
Квартира – ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене та придатне для постійного в ньому проживання;
Комплекс нежилих будинків – дві і більше нежилих будівель виробничого, господарського, соціально – побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адресна за однією з вулиць, якщо їх розташування обмежено кількома вулицями, що перехрещуються;
Корпус – окремий будинок, розташований у межах комплексу нежилих будинків чи домоволодіння;
Мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їхніх комплексів;
Нежилий (нежитловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;
Об’єкт нерухомого майна – нерухоме майно, якому, відповідно до цього Порядку, може бути надана адреса;
Окремі частини будинків – приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому, другому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків;
Приміщення службового, допоміжного та технічного призначення – комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибулі, перехідні шлюзи, поза квартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, підвали; горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення, які входять до складу будинків, їхніх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть використовуватися самостійно;
Самостійний об’єкт права власності – об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їхня площа, розташування згідно з планом тощо);
Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 кв. м. по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення;
Іменований об’єкт – частина (район, квартал) міста Борислав, що склалась історично або виходячи зі специфіки об’єкта, також садово – городні, гаражні кооперативи та місця в які знадяться будівлі без визначення вулиць.

1.4. Надання адреси чи її зміна допускається щодо:
– земельних ділянок, які перебувають у приватній власності;
– об’єктів, що розташовані на земельній ділянці, при введенні їх в експлуатацію;
– існуючих об’єктів нерухомого майна з метою упорядкування нумерації (житлові будинки, садиби, адміністративні, громадські, господарські, промислові та побутові будівлі і споруди або їх частини, вбудовані приміщення, тощо);
– частин квартир, реконструйованих і прийнятих в експлуатацію як окремі квартири (з улаштуванням окремих входів, санвузлів, кухонь тощо);
– частин нежилих приміщень, реконструйованих і прийнятих в експлуатацію к окремі приміщення (з улаштуванням окремих входів та дотриманням інших норм для приміщення з відповідним цільовим призначенням).

1.5. Не надаються самостійні адреси наступним об’єктам нерухомості:
– земельним ділянкам під розміщення малих архітектурних форм (спорудам, які встановлені тимчасово, без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним), реклами, дороги, газопроводу, електромережі, землям сільськогосподарського призначення;
– об’єктам незавершеного капітального будівництва;
– окремо розташованим гаражам, гаражним підприємствам, автозаправним стаціям при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;
– приміщенням (службового, допоміжного та технічного призначення) розташованим у будівлях та житлових будинках, в яких наявні інженерні предмети, що використовуються для обслуговування цієї споруди;
– об’єктам нерухомості, що знаходяться (виділяються) в межах червоних ліній вулиць;
– об’єктам, які відносяться до категорії самозабудови, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та цього Порядку;
– об’єктам самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та цього Порядку;
– кожному з двох або більше окремих жилих (житлових) або нежилих (нежитлових) будинків, розташованих на одній земельній ділянці;
– будівлям і спорудам, що входять до складу домоволодіння;
– малим архітектурним формам, тимчасовим спорудам торговельного, побутового, соціально – культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності та об’єктам благоустрою.

1.6. Надання адреси об’єкту нерухомості (капітальним спорудам), які приймаються в експлуатацію у встановленому законом порядку та існуючим об’єктам нерухомості, що знаходяться на земельних ділянках, здійснюється на підставі цього Порядку шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.

1.7. Надання адреси земельній ділянці, яка надається у власність чи оренду (постійне користування) у встановленому законом порядку, здійснюється на підставі цього Порядку, шляхом прийняття міською радою рішення про затвердження проекту відведення земельної ділянки (умов земельних торгів), за виключенням випадків встановлених п.1.5. цього Порядку. Земельній ділянці, що надається в оренду (постійне користування) під будівництво декількох багатоповерхових житлових будинків, надається адреса першого вільного номера (наприклад: є вільні номери 4,6,8– надається номер 4).

1.8. Надання та зміна назви вулиці здійснюється на підставі цього Порядку, шляхом прийняття міською радою рішення.

2. Розгляд заяв та перелік документів, необхідних для розгляду питання щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

2.1. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна суб’єкти господарювання та фізичні особи подають відповідну заяву на ім’я міського голови.

2.2. Заявник має право подати заяву особисто, через уповноважену особу або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

2.3. До заяви про присвоєння або зміну самостійної поштової адреси додаються такі документи:
– копія виписки з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію – для юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально, копія документа, що посвідчує фізичну особу – для фізичної особи або засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи;
– копія правовстановлюючого документа, який посвідчує право право користування або власності на земельну ділянку (з відповідним призначенням);
– копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна (у разі наявності об’єкта нерухомого майна);
– документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництво об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (у разі наявності об’єкта нерухомого майна);
– копія генерального плану розміщення об’єкта будівництва (у разі наявності об’єкта нерухомого майна);
Перелік документів, передбачений цим пунктом не є вичерпним.

2.4. Розгляд заяв і доданих документів та підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради (далі – виконавчий комітет) здійснюється відділом архітектури та містобудування у термін, передбачений законодавством (у разі наявності та відповідності всіх документі).

2.5. У разі відсутності або невідповідності документів, зазначених у пункті 2.3. цього Порядку, відділ архітектури та містобудування надсилає заявнику у десятиденний термін письмову відповідь стосовно надання таких документів.

2.6. Для належного визначення адресного номеру об’єкта нерухомості відповідальний спеціаліст відділу архітектури та містобудування перевіряє (у разі необхідності – з виходом на місце) відповідність картографічних матеріалів і документів фактичному розташуванню об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

2.7. У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси, відсутності або невідповідності документів, зазначених у пункті 2.3. цього Порядку, відділом архітектури та містобудування у термін, передбачений законодавством, надається заявнику мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни поштової адреси.

2.8. За результатами розгляду заяв та матеріалів, відділ архітектури та містобудування готує та виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення з питань щодо присвоєння або зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

2.9. У разі прийняття рішення виконавчим комітетом, заявник або уповноважена ним особа (за наявності підтверджуючих повноваження документів) може отримати витяг з рішення виконавчого комітету в загальному відділі міської ради.

3. Види адрес та особливості їх надання.

3.1. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, надаються такі види адрес:

3.1.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир (адреса на які відсутні в наявності). Жилим будинкам , домоволодінням, квартирам надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння), номера корпусу (за наявності) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння), корпусу, квартири позначається відповідно арабською цифрою.
Наприклад:
Повна адреса (для реєстрації): вулиця Енська, будинок 27, корпус 2, квартира 75.
Скорочена адреса: вул. Енська, буд.27, корп.2, кв.75.

3.1.2. Адреси об’єктів нерухомого майна з використанням назв іменованих об’єктів.

В адресах об’єктів нерухомого майна можуть використовуватись назви іменованих об’єктів міста Борислав, якщо ідентифікувати об’єкт нерухомого майна, використовується вказівка на іменований об’єкт, або використання назви іменованого об’єкта необхідним для збереження історичного колориту міста Борислав.
Назва іменованого об’єкта в адресі об’єкта нерухомого майна зазначається перед назвою вулиці. Якщо у складі іменованого об’єкта вулиця відсутня, то назва вулиці не вказується. Нумерація жилих будинків, домоволодінь, корпусів, квартир, нежилих будинків, їх комплексів, окремих частин будинків здійснюється в адресі з використанням назви іменованого об’єкта.
Наприклад:
Повна адреса (для реєстрації): Соцмістечко, будинок 27, квартира 75.
Скорочена адреса: Соцмістечко, буд. 27, кв. 75.

3.1.3. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовані нові жилі будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік збільшення з відповідною літерою.
Наприклад:
Повна адреса (для реєстрації): вулиця Енська, будинок 29а.
Скорочена адреса: вул. Енська, бул.29а.

3.1.4. При наданні адрес окремій частині будинку, нежитловому приміщенню зазначається арабськими цифрами через дефіс після номера відповідного будинку.
Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність частину нежитлового приміщення для розміщення офісу, у цьому випадку таким нежилим приміщенням надається адреса:
Повна адреса (для реєстрації): вулиця Енська, будинок 29, нежитлове приміщення б.
Скорочена адреса: вул. Енська, буд. 29-б.
Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі входи.

3.2. Адреси об’єктів нерухомого майна, які були надані до введення в дію Порядку, можуть бути змінені для приведення їх у відповідність до цього Порядку за бажанням власника об’єкта нерухомого майна.

3.3. У разі потреби виконавчий комітет Бориславської міської ради може самостійно змінювати адресу будівель (окремого об’єкту), про що повідомляється власник цього об’єкту та бюро технічної інвентаризації.

3.4. При наданні адрес об’єктами нерухомого майна використовуються наступні типи найменування:
– вулиця,
– провулок,
– проспект,
– бульвар,
– площа,
– інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо).

3.5. Адреси зазначаються таким чином:

1) Спочатку вказується один із типів найменування (наприклад: вулиця), а потім її назва.
2) Адреси в яких використовуються імена та прізвища, зазначаються спочатку ім’я, а потім прізвище.

4. Відповідальний орган
4.1. Надання та зміна адрес здійснюється лише за відповідним рішенням виконавчого комітету Бориславської міської ради.

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 р. № 367

Loading