Правила благоустрою території населених пунктів Бориславської міської територіальної громади

Рішення Бориславської міської ради від 30.11.2023 №1581 Завантажити

Правила благоустрою території населених пунктів Бориславської міської територіальної  громади Завантажити

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою території населених пунктів Бориславської міської територіальної громади (далі – Правила) набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення на сайті Бориславської міської ради та є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою міської територіальної громади, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міської територіальної громади, встановлюється порядок комплексного розчищення та озеленення територій, а також комплекс соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, з метою раціонального використання території міської територіальної громади, належного утримання та охорони.

1.2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил.

1.2.1. Правила затверджені Бориславською міською радою в межах наданих їй повноважень, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та є обов’язковими для виконання всіма розміщеними на території міста органами державної влади, комунальними підприємствами, об’єднаннями громадян, юридичними (усіх форм власності) та фізичними особами, які перебувають на території Бориславської міської територіальної громади.

1.2.2. Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках тощо мають право брати участь в обговоренні проекту цих Правил, прийнятті їх в установленому порядку.

1.3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил.

1.3.1. Фізичні та юридичні особи беруть участь у виконанні Правил шляхом реалізації своїх прав та обов’язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством, та контролюють їх виконання, а також надають пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

1.3.2. Співробітництво громадських об’єднань, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою міста полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушенням існуючого благоустрою міста, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою міста.

1.4. Об’єкти благоустрою міста використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.5. Правила розроблені відповідно до норм чинного законодавства України.

1.6. Правила містять загальнообов’язкові на території громади норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, визначеної чинним законодавством України.

1.7. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

 

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ

2.1. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

2.1.1. Користуватись об’єктами благоустрою населених пунктів;

2.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів;

2.1.3. Вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

2.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населеного пункту та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

2.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

2.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

2.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

2.2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

2.2.1.Утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів територію;

2.2.2. Дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів;

2.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених пунктів;

3.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

2.2.5. Допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

3.1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

3.1.1. Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до додатку цих Правил.

3.2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

 3.2.1. Забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) – до бордюрного каменю);

3.2.2. Забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

3.2.3. Регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

3.2.4. Регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

3.2.5. Утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

3.2.5. Очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

3.2.5. Спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

3.2.5. Регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

3.2.5. Регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

3.2.5. Здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

3.2.5. Вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

3.2.5. Проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

3.2.5. Усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

3.2.5. Усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

3.3.1. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

3.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

3.4.1. Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

3.4.2. Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

3.4.3. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

 

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

4.1. До об’єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, на яких розміщенні об’єкти житлової забудови, громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування. Благоустрій та утримання прибудинкової території, території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до чинного законодавства та цих Правил.

4.2. Прибирання та благоустрій житлових будинків та прибуткових територій здійснюють:

4.2.2. Житлово-експлуатаційні організації, об’єднання, комітети, дільниці незалежно від форми власності, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ) – території домоволодінь, дворових, прибудинкових та прилеглих до них територій, тротуарів, доріг прилеглих до житлових будинків, а також здійснюють благоустрій прибудинкових територій, зелених зон, зелених насаджень, газонів, дитячих майданчиків;

4.2.3. Власники, орендарі приватних домоволодінь – території домоволодінь та прилеглі території до цих домоволодінь (тротуари, газони, огорожі).

4.3. Житлово-експлуатаційні організації, об’єднання, комітети, дільниці незалежно від форми власності, ОСББ, власники приватних домоволодінь, які мають у власності або користуванні будинки, споруди та земельні ділянки зобов’язані:

4.3.1. Здійснювати прибирання і благоустрій прибудинкових та прилеглих до них територій з усіма елементами благоустрою за власний рахунок;

4.3.2. Своєчасно проводити поточний ремонт об’єктів житлової забудови, громадських будівель та споруд;

4.3.3. Своєчасно виконувати на прибудинкових територіях роботи по догляду за зеленими зонами і насадженнями, своєчасно виявляти і зрізати аварійні дерева, проводити санітарну рубку, обрізання гілок та знищення чагарників, відповідно до порядку визначеного чинного законодавством;

4.3.4. На закріплених та прилеглих територіях регулярно знищувати бур’яни, косити траву та видаляти сухостій висотою більше 10 см. Скошена трава, сухостій та бур’ян повинні бути прибрані в день скошення;

4.3.5. Не допускати спалювання листя, гілля, сухостою, сміття, побутових та інших відходів;

4.3.6. Вживати заходи щодо ремонту у випадках аварії, при поривах або пошкодженнях на трубопроводах і теплотрасах, та не допустити відкачування та скидання води, а також господарсько-побутових стоків та інших забруднюючих речовин на дороги, газони, тротуари;

4.3.7. Стежити за належним технічним станом, зовнішнім виглядом в цілому та окремих частин житлових будівель: балконів, покрівель, водостічних труб, дверей тощо. Своєчасно усувати пошкодження, очищати покрівлі, проїзди, пішохідні тротуари від снігу та криги, посипати їх соляно-піщаною сумішшю;

4.3.8. Регулярно дезінфікувати громадські туалети, вигрібні ями;

4.3.9. Розміщувати надвірні туалети на відстані від житлових будинків, дитячих закладів, шкіл, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстані не менше, ніж 20м;

4.3.10.Виконувати санітарне очищення територій, забезпечувати вивіз з прибудинкових територій металобрухту, будівельного, побутового сміття, шлаку і інших побутових відходів не рідше одного разу на тиждень;

4.3.11. Забезпечити наявність табличок з назвами вулиць, провулків, проїздів, проспектів та площ, номерів будинків;

4.3.12. Забезпечити при вході в житлові будинки(під’їзди) чи у вестибюлі наступні вказівники: нумерація під’їздів та квартир; адреси, телефони екстрених та аварійних служб,стенди для розміщення оголошень та соціальної реклами.

4.4. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207.

Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

4.5. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

 4.6. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.;

4.7. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

4.8. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

4.9. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

 

РОЗДІЛ V. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ

5.1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

5.1.1. Постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

5.1.2. Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

5.1.3. ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

5.2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

 

РОЗДІЛ VІ. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

6.1. Визначення правових, організаційних, економічних засад діяльності щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище регулюється Законом України «Про управління відходами» від 20 червня 2022 року №2320-ІХ.

6.2. Санітарне прибирання включає у себе збирання відходів під час прибирання територій, складання їх у сміттєзбірники (урни, контейнери відповідної ємності) та своєчасне подальше вивезення.

6.3. Фізичні особи зобов’язані виконувати вимоги законодавства України у сфері поводження з відходами.

6.3.1. Забезпечувати чистоту земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, оренді (суборенді), а також інших територій (у тому числі – прилеглих), закріплених згідно з договором.

6.4. Юридичні особи зобов’язані виконувати вимоги законодавства України у сфері поводження з відходами, зокрема:

6.4.1. У встановленому порядку укладати угоди, проводити оплату за користування послугами підприємств та організацій, які здійснюють операції збирання, зберігання, перевезення, утилізації, оброблення та захоронення відходів.

6.4.2. Підприємства та організації, які надають послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, житлово-будівельні кооперативи, управляючі компанії, а також об’єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть:

6.4.2.1. Укладати зі спеціалізованими підприємствами і організаціями договори на перевезення, оброблення та захоронення твердих побутових відходів;

6.4.2.2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо виконання ними зобов’язань стосовно дотримання санітарних норм і правил утримання прибудинкових територій та сортування твердих побутових відходів за фракціями;

6.4.3. Юридичні та фізичні особи, які є власниками вбудованих або прибудованих приміщень чи здійснюють господарчу діяльність у вбудованих або прибудованих приміщеннях житлових будинків укладають договори на збирання та вивезення побутових відходів із організацією, яка надає послуги із збирання та вивезення відходів на даній території.

6.5. Підприємства та організації, які надають послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, повинні сприяти у впровадженні роздільного збирання, системи сортування твердих побутових відходів відповідно до затвердженого у встановленому порядку механізму

6.6. Вивезення та утилізація твердих побутових відходів на території громади проводиться комунальним підприємством або іншим підприємством на підставі укладення договору. Збір твердих побутових відходів проводиться, як правило, подворовий від приватних житлових будинків та багатоквартирних житлових будинків контейнерно-накопичувальним методом.

 6.7. Вивезення та утилізація твердих побутових відходів проводиться у відповідності до схем санітарного очищення території міської громади та графіку роботи спеціального транспорту. Порушення графіку та затвердженої схеми санітарного очищення не допускається.

6.8. Підприємства зі збирання та перевезення твердих побутових відходів зобов’язані:

6.8.1. Вчасно здійснювати (згідно з договорами) вивезення твердих побутових відходів з територій житлових будинків, підприємств, організацій та установ у спеціально відведені місця;

6.8.2. Складати на кожну спецмашину маршрутні графіки зі схемами руху і забезпечувати їх виконання;

6.8.3. Корегувати маршрутні графіки відповідно до змінених експлуатаційних умов;

6.8.4. У районах, де будинки належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий сектор), здійснювати планово-регулярне очищення від твердих побутових відходів згідно з окремими договорами зі збирачами відходів;

6.9. Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводиться цими ж підприємствами на спеціально влаштовані для цього майданчики, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується у встановленому порядку.

6.10. Контейнери для збирання сміття та відходів, як вторинної сировини, повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям з П подібними огорожами та закриватись щільно кришками. Відповідальність за своєчасне вивезення відходів несе власник контейнерного майданчика.

6.11. Контейнерні майданчики влаштовують на відстані не менше 20 м від вікон та дверей житлових будинків, дитячих закладів, спортивних та дитячих майданчиків, а також місць відпочинку населення, але не більше 100 м від входів до під’їздів житлових будинків.

6.12. Зберігання твердих побутових відходів у контейнерах відповідно до чинних нормативно-правових документів:

6.12.1. При температурі повітря -5°С і нижче – не більше 3-х діб;

6.12.2. При температурі повітря від -5°С до +5°С – не більше 2-х діб;

6.12.3. При температурі повітря +5°С і вище – не більше 1-ї доби (щоденний вивіз).

6.13. Якщо на прибудинкову територію немає в’їздів для сміттєвозів (внаслідок ремонту тощо), для збору відходів необхідно тимчасово використовувати переносні контейнери, які слід вивозити до місць завантаження одночасно з прибуттям сміттєвозів та після звільнення їх негайно прибирати до місць зберігання.

6.14. Великогабаритні, ремонтні, небезпечні відходи, відходи зелених насаджень збираються окремо від інших побутових відходів на спеціально відведених майданчиках (на контейнерних майданчиках або поруч з ними), у бункер-накопичувачах та у великогабаритних контейнерах і вивозитися спеціальними сміттєвозами або звичайним вантажним транспортом у міру накопичення. До громіздких відходів не відносяться предмети, які утворюються в наслідок проведення ремонтно-будівельних робіт: каміння, цегла, дерев’яні балки, вікна зі склом чи без нього тощо. Залишки будівельних відходів від поточного ремонту квартир вивозять квартиронаймачі (власники квартир).

6.15. Органи місцевого самоврядування можуть створювати пункти роздільного збирання побутових відходів. Кількість, розташування, а також спосіб організації діяльності пунктів роздільного збирання побутових відходів та джерела фінансування витрат на здійснення роздільного збирання побутових відходів у пунктах роздільного збирання побутових відходів у межах територіальної громади визначаються місцевим планом управління відходами.

6.16. Вимоги до спалювання та сумісного спалювання відходів:

6.16.1.Установки спалювання відходів та установки сумісного спалювання відходів включають усі лінії спалювання або сумісного спалювання, приймання та зберігання відходів, технічні засоби з попереднього оброблення на об’єкті, системи подання відходів, палива та атмосферного повітря, котли, технічні засоби для оброблення відхідних газів, встановлені на ділянці стаціонарні технічні засоби для оброблення чи зберігання залишків і стічних вод, димові труби, пристрої та системи для управління операціями спалювання чи сумісного спалювання, обліку та моніторингу умов спалювання чи сумісного спалювання;

6.16.2. Якщо для термічного оброблення відходів застосовують інші процеси, ніж окиснення, такі як піроліз, процес газифікації або плазмового оброблення, установки спалювання відходів або установки сумісного спалювання відходів включають процес термічного оброблення і процес спалювання;

6.16.3. Якщо основним призначенням установки сумісного спалювання відходів є не виробництво енергії або виробництво матеріальних продуктів, а термічне оброблення відходів, така установка вважається установкою спалювання відходів;

6.16.4 Місця розміщення установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів, у тому числі пов’язаних з ними площ для зберігання відходів, проектуються відповідно до вимог законодавства про містобудування та оцінку впливу на довкілля;

6.16.5 Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини в сміттєзбірниках забороняється.

6.17. Урни для сміття встановлюються на вокзалах, ринках, парках, скверах, садах, зонах відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, біля торговельних об’єктів, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового перебування громадян.

6.18. Під час проектування житлових та нежитлових будинків передбачаються будівництво та облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збирання побутових відходів, урн для збирання побутових відходів.

 

РОЗДІЛ VІІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ І ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

7.1. Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Зі змінами №1, №2 та №3».

7.2. Прибирання та благоустрій на території міської громади здійснюють:

7.2.1. Комунальні підприємства – площ, скверів, тротуарів вздовж парків, розворотних майданчиків міського транспорту, майданчиків для дозвілля та відпочинку, кладовищ, прилеглих до них ділянок вулиць, пішохідні дороги (де заборонений рух транспорту), доріг, перехрестя, транспортних розв’язок, мостів, шляхопроводів.

7.2.2. Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (підходи до вокзалів, ринків, сезонних торговельних майданчиків) під час проведення масових зібрань та заходів тощо виконується протягом всього робочого дня. Прибирання територій кладовищ, меморіалів, місць масових поховань тощо можуть проводить із залученням громадськості, підприємств, установ, організацій на умовах договору та відповідно до встановленого порядку.

7.2.3. Роботи з прибирання території дитячих, спортивних, господарських майданчиків, садів, дворів, доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів здійснюються спеціалізованою малогабаритною (самохідною або ручною) прибиральною технікою з робочою шириною охоплення до 1,5 м. Тротуари шириною понад 3,5 м, а також внутрішньоквартальні проїзди і двори, слід прибирати машинами, призначеними для прибирання проїжджої частини вулиць (при задовільній несучій спроможності покриттів). Місця, які недоступні для прибиральної техніки, прибираються вручну.

7.2.4. Профілактичний огляд колодязів-решіток дощовідведення та їх очищення проводиться балансоутримувачами, не менше одного разу на квартал, а біля інженерних будівель або споруд, розміщених на понижених місцях, не менше одного разу на місяць. З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати зметене та побутове сміття у колодязі-решітки дощовідведення.

7.2.5 Осад, зібраний з оглядових колодязів, каналізаційних систем та мереж дощовідведення, вивозиться з місця проведення профілактичних робіт протягом двох діб.

7.2.6. Після формування крон дерев або зрізання дерев на магістральних та радіальних вулицях вивезення гілля та деревини проводиться протягом робочого дня; з вулиць другорядного значення та прибудинкових територій протягом двох діб.

7.2.7. Вивезення зрізаного асфальту при проведенні ремонтних робіт на проїжджій частині вулиць та прибудинкових територіях здійснює виконавець робіт: на головних магістралях міста – негайно (під час роботи), а на інших вулицях та прибудинкових територіях – протягом доби.

7.3.Особливості прибирання міських територій у зимовий період:

7.3.1. Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами. Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїжджу частину вулиці після завершення робіт з механізованого прибирання. Не допускається викидання соляних сумішей на території зелених насаджень під час прибирання вулиць, внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок.

7.3.2. Підгортання (збирання на купи) снігу повинно здійснюватись циклами технологічних етапів, а вивезення його з головних магістралей повинно бути завершене не пізніше двох діб після закінчення снігопаду. Вивозити сніг необхідно у спеціально визначені місця.

7.3.3. Очищення дахів та дашків від снігу та бурульок проводиться негайно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо. Необхідно огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових. Сніг та бурульки, що зняті з дахів та дашків, необхідно збирати на купи і протягом доби вивозити.

7.4. Благоустрій та утримання парків (лісопарків, лугопарків, парків культури і відпочинку, парків – пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі – парків), рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом місцевого самоврядування, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, – його власником.

7.5. Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у пункті 7.2. територій включає:

7.5.1. Встановлення урн для сміття на територіях парків, розраховується – одна урна на 800 м-2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м3.

7.5.2. Озеленення, збереження зелених насаджень.

7.5.3. Відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках.

7.5.4. Утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних утримувачу будівель, споруд та їх фасадів, алей, пішохідних доріжок, проїздів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, розташованих на територіях парків.

7.5.5. Встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садово-паркових лав, таблиць планів території, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

7.5.6. Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

7.5.7. Забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

7.6. Власники (користувачі, балансоутримувачі, орендарі) будівель і споруд, розміщених на території парків, скверів і суб’єкти господарювання, які надають торгівельні та побутові послуги на зазначених територіях, зобов’язані щоденно прибирати територію в радіусі 20 метрів навколо закріплених будівель і споруд.

7.7. Власники, орендарі, користувачі, балансоутримувачі об’єктів, що розміщуються на території парку на підставі договорів приймають участь у благоустрою парків і скверів, зобов’язані після закінчення дії цих договорів забезпечити відновлення газонів.

7.8. Пам’яток культурної та архітектурної спадщини:

7.8.1. Власник або уповноважений ним орган, орендар, балансоутримувач, користувач зобов’язані утримувати пам’ятки культурної спадщини в належному стані за власний рахунок, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення, відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини».

7.8.2. Використання пам’яток культурної спадщини повинно здійснюватися у такий спосіб, що потребує якомога найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення;

7.8.3. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт;

7.8.4. Пам’ятки культурної спадщини, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається, як виняток, у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки.

7.9. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

7.10. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

7.10.1. Забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

7.10.2. Утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

7.10.3. У разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України.

7.10.4. Дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

7.11. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

7.11.1. Розміщувати споруди та об’єкти;

7.11.2. Смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

7.11.3. Спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

7.11.4. Скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

7.11.5. Встановлювати намети;

7.11.6. Випасати худобу та свійську птицю;

7.11.7. Скидати сніг.

7.12. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

7.13. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

7.14. Кладовищ:

7.14.1. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає їх санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до чинного законодавства;

7.14.2. Забороняється використовувати і покладати на об’єктах благоустрою міста (особливо міські кладовища, меморіальні комплекси, пам’ятники та культові споруди) штучні квіти, вінки та корзини.

7.15. Місця стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту):

7.15.1. На територіях місць для стоянок транспортних засобів забезпечується додержання встановленого порядку та режиму паркування, вимог чинного законодавства та цих Правил;

7.15.2. Утримання у належному санітарно-екологічному стані територій місць стоянки транспортних засобів, а також огорож, прилеглих територій, доріг, тротуарів, газонів, зон зелених насаджень. Встановлення сміттєзбірників здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передано зазначені території у користування на підставі цивільно-правових угод, або особи, на яких обов’язок з утримання відповідної території покладений договором.

7.16. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

7.17. Утримання в належному стані дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку, обладнання та елементів благоустрою здійснюють їх власники, утримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики.

 

РОЗДІЛ VІІІ. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

8.1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України.

8.2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

8.3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

8.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

8.5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

8.5.1. Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

8.6. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

8.7. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

 

РОЗДІЛ ІХ. РОЗМІРИ МЕЖ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ ДО ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ТЕРИТОРІЙ У ЧИСЛОВОМУ ЗНАЧЕННІ

9.1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у додатку 1 до цих Правил.

9.2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

 

 РОЗДІЛ Х. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

10.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Зі змінами №1, №2 та №3».

10.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

10.2.1.Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

10.3. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

10.3.1.Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

10.4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

10.5. Розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

10.6. Кожна стаціонарна тимчасова споруда має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

10.7. При розміщенні тимчасової споруди мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення тимчасової споруди на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

10.8. Біля кожної тимчасової споруди встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні тимчасові споруди за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

10.9. Не допускається користування тимчасовою спорудою, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

 

РОЗДІЛ ХІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

11.1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі Типових правил.

11.2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

11.3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням вимог Типових правил та правил благоустрою населеного пункту, затверджених органами місцевого самоврядування, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, сільські, селищні, міські ради відповідно до до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.

11.4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Секретар міської ради Юрій ХИМИН

 

Додаток 1 до Правил благоустрою

території населених пунктів

Бориславської міської територіальної громади

 

МЕЖІ
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

10

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

11

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

Секретар міської ради Юрій ХИМИН

Loading